Församlingsråd och verksamhetsråd

Det finns sex församlingsråd i Svenska kyrkan Malmö. De har delegerat sitt arbete till 16 verksamhetsråd som ansvarar för verksamheten i den lokala kyrkan.

Församlingsråd för varje församling

I ett pastorat ska det finnas ett församlingsråd för varje församling. Församlingsråden i Malmö pastorat heter

 • Fosie församlingsråd
 • Husie församlingsråd
 • Hyllie församlingsråd
 • Limhamns församlingsråd
 • S:t Johannes församlingsråd 
 • S:t Petri församlingsråd.

Ledamöterna väljs vid kyrkovalet

Församlingsrådets ledamöter väljs i samband med kyrkovalet. Vem som helst som bor i församlingen kan nominera en person till sitt församlingsråd. Den nominerade behöver inte tillhöra en nomineringsgrupp, det vill säga en grupp som ställt upp i kyrkovalet.

Verksamhetsrådet – den lokala kyrkans styrelse

I Malmö står arbetet i den lokala kyrkan i fokus. Därför beslutade Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat i december 2017 att församlingsråden delegerar sina arbetsuppgifter till 16 så kallade verksamhetsråd ute i de lokala kyrkorna.

Verksamhetsrådets uppgifter

Rådet består av 10–20 ledamöter från församlingsråden. Verksamhetsrådet har till uppgift att

 • utse kyrkvärdar
 • utse den kyrkvärd som tillsammans med kyrkoherden ska ansvara för kyrkans inventarier
 • besluta om formerna för den lokala kyrkans huvudgudstjänst och fungera som samrådsorgan i andra frågor som rör kyrkans gudstjänster.
 • besluta om utlåning och uthyrning av kyrkan
 • besluta om vart kollekten ska gå i den lokala kyrkan när det är församlingskollekt
 • godkänna förslag om ändring av kyrkobyggnaden eller kyrkorummet