Mediterande människor i ett kyrkorum
Foto: Magnus Aronson /IKON

Retreat

Dra dig tillbaka från vardagen för att i stillhet och tystnad hitta och lyssna in Guds röst i livet. Det kan du göra under en långfredag i stillhet och tystnad i S:t Matteus kyrka.

Långfredag i stillhet och tystnad

Ta chansen att leva med i påskens drama från död till liv. Av fri vilja gick Jesus in i lidandet och döden för vår skull. Under långfredagen 15 april 2022 kl. 9–15 får vi följa honom på vandringen mot korset. Vi börjar kl. 9 i S:t Matteus kyrka och avslutar efter långfredagsgudstjänsten som börjar kl. 15. Enkel frukost och vegetarisk lunch serveras till en kostnad av 100 kr. Anmälan görs till matteus.malmo@svenskakyrkan.se  eller via telefon 040-27 92 43. 

Retreat i vardagen

Start 1 mars 2022 kl. 17-19 i S:t Matteus kyrka.
Gemensamma träffar 8 mars och 3 maj kl. 17–19. 

Lev i bön och meditation under tio veckor mitt i det vardagliga livet i din hemmiljö. Retreaten inleds med två gemensamma kvällar i S:t Matteus kyrka där alla deltagare träffas. De följande veckorna behöver du avsätta minst en halvtimme för bön varje dag. Du har en personlig andlig vägledare som du träffar för samtal. Avslutning sker med en gemensam återsamling i gruppen.

Retreaten följer Frans Jalics bok De andliga övningarna i kontemplativ form. Med inspiration av Ignatius av Loyola och hans andliga övningar har Jalics utarbetat en retreat där varseblivning och närvaro står i centrum.
Vägledare för retreaten är prästerna Therese Jadeland, Stefan Gummesson, Lars Törnqvist samt diakonen Marie Bernéli.

Anmälan till retreat i vardagen

Intresseanmälan görs till Stefan Gummesson 

RELATERAD INFORMATION

Döpas som vuxen

Det finns ingen åldersgräns för dop

I Sverige är det vanligast att man döps som barn, men det finns ingen åldersgräns för dop. Många döps också som unga i samband med konfirmation eller i vuxen ålder. 

En gång döpt, alltid döpt

Genom dopet blir du medlem i Svenska kyrkan. Många döps därför i samband med att de ansöker om att få bli medlemmar i kyrkan. Är du tidigare döpt i annat ett kristet samfund behövs inget nytt dop. Ett kristet dop gäller alltid. Om du vill kan du be om en ceremoni där du får bekräfta ditt dop.

Frågor kring att döpas som vuxen

För mer information om att döpas som vuxen, kontakta Svenska kyrkan Malmös växel 040-27 90 00 och be att få prata med en präst.