Mediterande människor i ett kyrkorum
Foto: Magnus Aronson /IKON

Retreat

Dra dig tillbaka från vardagen för att i stillhet och tystnad hitta och lyssna in Guds röst i livet. Det kan du göra under en Stilla dag i slutet av november i S:t Matteus kyrka.

Stilla dag i S:t Matteus kyrka

Lördagen den 28 november kl. 10-16 är en dag i S:t Matteus kyrka för eftertanke, stillhet och bön vid kyrkoårets slut. Enkel frukost och vegetarisk lunch serveras.

Pris: 100 kr 

Föranmälan till:
e-post till S:t Matteus kyrka  040-27 92 43

RELATERAD INFORMATION

RELATERAD INFORMATION

Beställ broschyren Andlig fördjupning

Framsidan på broschyren Andlig fördjupning
Foto: Svenska kyrkan Malmö

I broschyren Andlig fördjupning hittar du information om hur du kan lära dig mer om kristen tro i Malmös kyrkor. Broschyren kan hämtas i kyrkan, läsas via issuu.com eller beställas i tryckt form via kommunikation.malmo@svenskakyrkan.se

Döpas som vuxen

Foto: Magnus Aronson /Ikon
Det finns ingen åldersgräns för dop

I Sverige är det vanligast att man döps som barn, men det finns ingen åldersgräns för dop. Många döps också som unga i samband med konfirmation eller i vuxen ålder. 

En gång döpt, alltid döpt

Genom dopet blir du medlem i Svenska kyrkan. Många döps därför i samband med att de ansöker om att få bli medlemmar i kyrkan. Är du tidigare döpt i annat ett kristet samfund behövs inget nytt dop. Ett kristet dop gäller alltid. Om du vill kan du be om en ceremoni där du får bekräfta ditt dop.

Frågor kring att döpas som vuxen

För mer information om att döpas som vuxen, kontakta Svenska kyrkan Malmös växel 040-27 90 00 och be att få prata med en präst.