Mediterande människor i ett kyrkorum
Foto: Magnus Aronson /IKON

Retreat

Dra dig tillbaka från vardagen för att i stillhet och tystnad hitta och lyssna in Guds röst i livet. Det kan du göra under en långfredag i stillhet och tystnad i S:t Matteus kyrka.

Reatreater via zoom i samarbete med Killans bönegård

I samarbete med Killans bönegård på Österlen arrangeras en tre-dagars och en sex-dagars digital retreat via Zoom. 

Retreaterna följer en andlig tradition som har sin utgångspunkt i Ignatius av Loyolas andliga övningar. I det dagliga samtalet med vägledaren får du som deltar bibeltexter att meditera över, meditationer som sedan följs upp vid nästa möte. Tyngdpunkten ligger på det egna inre samtalet med Gud. Den tystnad och stillhet som råder under dagarna ger möjlighet till det inre lyssnandet. 

Tre-dagarsretreat via zoom

Retreaten börjar onsdag 21 september kl. 17 och avslutas söndag 25 september kl. 9. Vägledare är prästerna Lasse Törnqvist och Anna Alebo.

Pris 

Tre-dagarsretreaten kostar 1200 kronor. Möjlighet finns att söka bidrag från din församling.

Sex-dagarsretreat via zoom

Längtar du efter fördjupning av din kristna tro, eller står du inför ett större livsval, då kan denna retreatvecka vara något för dig. Retreaten börjar fredag 20 augusti kl. 17 och avslutas följande fredag 27 augusti kl. 9. Tidigare erfarenhet av retreat behövs. Vägledare är prästerna Therese Jadeland och Anna Alebo. 

Pris

Sex-dagarsretreaten kostar 1800 kronor. Möjlighet finns att söka bidrag från din församling.

Anmälan till zoom-retreat

Anmälan till tredagars- eller sexdagarsretreat via Zoom görs till Killans bönegård, Kyrkvägen 12, Ö Vemmerlöv, 272 97 Gärsnäs. Telefon: 0414-230 55.
E-post: killan@telia.com

Frågor och mer information om zoomretreaterna

Kontakta Lasse Törnqvist. 

Retreat i vardagen

Start 30 september 2021 kl. 17-19 i S:t Andreas kyrka.
Andra träffen 7 oktober och sista träffen 2 december.

Lev i bön och meditation under tio veckor mitt i det vardagliga livet i din hemmiljö. Retreaten inleds med två gemensamma kvällar på S:t Andreasgården där alla deltagare träffas. De följande veckorna behöver du avsätta minst en halvtimme för bön varje dag. Du har en personlig andlig vägledare som du träffar för samtal en gång varannan vecka. Avslutning sker med en gemensam återsamling i gruppen.
Retreaten följer Frans Jalics bok De andliga övningarna i kontemplativ form. Med inspiration av Ignatius av Loyola och hans andliga övningar har Jalics utarbetat en retreat där varseblivning och närvaro står i centrum.
Vägledare för retreaten är prästerna Therese Jadeland, Stefan Gummesson, Lars Törnqvist samt diakonen Marie Bernéli.

Anmälan till retreat i vardagen

Intresseanmälan görs till Stefan Gummesson via mejl stefan.gummesson@svenskakyrkan.se eller tfn 040-27 90 89.

 

 

Lars Törnqvist

Lars Törnqvist

Svenska kyrkan Malmö

Präst, S:t Matteus kyrka

RELATERAD INFORMATION

RELATERAD INFORMATION

Döpas som vuxen

Foto: Magnus Aronson /Ikon
Det finns ingen åldersgräns för dop

I Sverige är det vanligast att man döps som barn, men det finns ingen åldersgräns för dop. Många döps också som unga i samband med konfirmation eller i vuxen ålder. 

En gång döpt, alltid döpt

Genom dopet blir du medlem i Svenska kyrkan. Många döps därför i samband med att de ansöker om att få bli medlemmar i kyrkan. Är du tidigare döpt i annat ett kristet samfund behövs inget nytt dop. Ett kristet dop gäller alltid. Om du vill kan du be om en ceremoni där du får bekräfta ditt dop.

Frågor kring att döpas som vuxen

För mer information om att döpas som vuxen, kontakta Svenska kyrkan Malmös växel 040-27 90 00 och be att få prata med en präst.