Staty av den krönta himmelens drottning Maria med Jesusbarnet i famnen.
Foto: Helena Linder Roslund

Vesper

Vi firar vesper på tisdagar i S:t Petri kyrka och ber med ordningen i Timmarnas bön – Killans tidebönsbok. Vespern äger rum i Mariakapellet kl. 17.15!

Kvällsbön

Vesper är en kvällsbön med rötter i den tidiga kyrkan, med förebild i gudstjänsten i Jerusalems tempel och de första lärjungarna som höll ihop i ständig bön i sina hem. Vesper betyder helt enkelt afton.

Timmarnas bön

I S:t Petri ber vi med ordningen i Timmarnas bön – Killans tidebönsbok. Bönen får sin karaktär av att vi först instämmer i psaltarens uråldriga ord som människor bett med i alla tider. Sedan att vi sjunger Magnificat, Marias lovsång, från Lukasevangeliet: ”Min själ prisar herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare”. Och till sist av förbönen som vid dagens slut lyfter fram vår värld och vår stad, våra liv och kyrkans liv inför Gud.