Verksamheter fortsatt pausade

Svenska kyrkan Malmö fortsätter att pausa fysiska träffar under februari månad. Det gäller även lokaluthyrning. Lokala kyrkor har dock möjlighet att göra undantag för verksamheter som gäller barn födda 2005 eller senare, så länge man bedömer att verksamheten kan bedrivas på ett smittsäkert sätt.

Fortfarande stängt efter regeringens besked

Vid en pressträff under torsdagen 21 januari uppmanade regeringen verksamheter som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig, att fortsätta hålla stängt till och med 7 februari 2021. Idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga födda 2005 och senare undantas under förutsättning att verksamheten kan genomföras utan ökad risk för smittspridning. 

Länk till artikel på Regeringskansliets webbplats

lokala undantag kan göras för barnverksamhet

I ljuset av detta har Svenska kyrkan Malmös ledning beslutat att fortsätta pausa kyrkans verksamheter som innefattar fysiska träffar. Lokala kyrkor tillåts göra undantag för verksamhet för barn födda 2005 och senare så länge den lokala kyrkans ledning gör bedömningen att verksamheten kan genomföras på ett smittsäkert sätt.

Digitala gudstjänster fortsätter

Kyrkorna i Malmö fortsätter fira gudstjänster digitalt. Kyrkorna är öppna för enskild andakt och bön och vissa kyrkor har även öppet gudstjänsten för max åtta gudstjänstdeltagare.

För information om vad som gäller i en viss kyrka, se respektive kyrkas webb.