Svenska kyrkan öppnar upp för fler i kyrkorna

Från och med 1 juni 2021 blir det möjligt att samla max 50 personer i Malmös kyrkor under förutsättning att kyrkans storlek tillåter och att besökaren blir anvisad en plats. Här hittar du hur många som får vistas samtidigt i Malmös olika kyrkor och kapell.

50 personer tillåts inomhus

Från och med 1 juni 2021 kommer det att bli möjligt att samla max 50 personer till gudstjänst inomhus under förutsättning att kyrkans storlek tillåter och att gudstjänstbesökaren blir anvisad en plats. 

Det är inte alla Malmös kyrkor som är stora nog att kunna ta in 50 personer. Nedan hittar du en lista över hur många som får vistas i respektive kyrka och kapell efter 1 juni.

100 personer tillåts vid utomhusaktiviteter

Vid utomhusaktiviteter får 100 personer samlas och 500 om sittplats anvisas.  

Möjligt att erbjuda läger för barn och unga

I samband med att de nya restriktionerna träder i kraft blir det också möjligt för Malmös kyrkor att erbjuda läger för barn och unga i större utsträckning. För information om vad som gäller för en viss kyrka hänvisas till den aktuella kyrkans egen webbplats.

Antal tillåtna besökare från och med 1 juni 2021

Bunkeflo Strandkyrka - 30 
Fosie kyrka - 30 
Glostorps kyrka - 20 (inklusive personal och medverkande)
Heliga Trefaldighetskyrkan - 20
Husie kyrka - 30
Husie församlingshem och Syster Astrids kyrka - 20
Hyllie kyrka - 20
Kirsebergs kyrka -30
Limhamns kyrka - 50
Oxie kyrka - 20 (inklusive personal och medverkande)
S:t Andreas kyrka - 50
S:t Johannes kyrka - 50
S:t Matteus kyrka - 50
S:t Mikaels kyrka - 50 
S:t Nicolai kapell - 20
S:t Pauli kyrka - 50
S:t Petri kyrka - 50
S:ta Maria kyrka - 50
Södra Sallerups kyrka -30
Tygelsjö kyrka - 50
Västra Klagstorps kyrka - 30
Västra Skrävlinge kyrka - 20