Foto: Mike Josefsson

Sjömanskyrkan sprider hopp bland ukrainska och ryska sjömän

Nyhet Publicerad

Som sjöman långt hemifrån är det alltid svårt att hålla kontakt med familjen, och för ryska och ukrainska sjömän är situationen extra svår just nu. Till Malmö hamn kommer ständigt fartyg med oroliga besättningsmän från Ukraina och Ryssland.

- Igår var jag i hamnen och träffade en kapten som kom från Mariupol. Hans familj är kvar i Ukraina, men han hade nyss fått besked att de hade lyckats ta sig ut ur staden. Vi försöker ta kontakt och finnas till hands på de sätt vi kan. Det är inte alltid lätt, men det är nödvändigt, säger JP Mokgethi-Heath, som är sjömanspräst i Malmö.

Många båtar saknar internet, och en insats som Svenska kyrkan gör är att ge alla ukrainska och ryska sjömän som kommer till Malmö ett kontantkort med 10 GB för att lättare få kontakt med nära och kära. Många stannar på båtarna även när de är i hamn, och en del får av olika skäl inte gå iland. De som vill får hjälp att ta sig till Seamen’s club eller till Sjömanskyrkan, men det viktigaste kan vara ett enkelt samtal.

- Som kyrka kan vi inte bara erbjuda andliga tjänster, det kan var värt mycket att vi kommer ombord, pratar en stund och bjuder på choklad, säger JP Mokgethi-Heath.

- Dessutom har vi fått lära oss att även ryssar behöver hjälp. De är lika utsatta som sina ukrainska kollegor, de behöver också kärlek.

Alla besättningsmän får också ett batteridrivet ljus för att visa att det finns någon som tänker på dem.

- Vi vill sprida ljus och hopp, det är vårt uppdrag. Jag frågar inte efter deras språk, eller nationalitet, mitt jobb är att möta dem där de är just nu och vara ett stöd, säger JP Mokgethi-Heath.

Tomas Pettersson