Fullsatt S:t Johannes kyrka redo för gudstjänst. Två människor går mot altaret med ryggen mot kameran.
Foto: Karin Rosvall

Så påverkas kyrkan av regeringens planerade lättnader av restriktionerna

Regeringen har presenterat sin plan i fem steg för anpassning och avveckling av de restriktioner som tagits fram med anledning av covid-19-pandemin. Här kan du läsa om hur planen förväntas påverka Svenska kyrkans verksamheter.

1 juni tillåts 50 personer inomhus

Från och med 1 juni 2021 får max 50 personer samlas till gudstjänst inomhus under förutsättning att kyrkans storlek tillåter och att gudstjänstbesökaren blir anvisad en plats. 

Det är inte alla Malmös kyrkor som är stora nog att kunna ta in 50 personer. Nedan hittar du en lista över hur många som får vistas i respektive kyrka och kapell efter 1 juni.

100 PERSONER TILLÅTS VID UTOMHUSAKTIVITETER

Vid utomhusaktiviteter får 100 personer samlas och 500 om sittplats anvisas.  

MÖJLIGT ATT ERBJUDA LÄGER FÖR BARN OCH UNGA

I samband med att de nya restriktionerna träder i kraft blir det också möjligt för Malmös kyrkor att erbjuda läger för barn och unga i större utsträckning. För information om vad som gäller för en viss kyrka hänvisas till den aktuella kyrkans egen webbplats.

Antal tillåtna besökare från och med 1 juni 2021

Bunkeflo Strandkyrka - 30 
Fosie kyrka - 30 
Glostorps kyrka - 20 (inklusive personal och medverkande)
Heliga Trefaldighetskyrkan - 20
Husie kyrka - 30
Husie församlingshem och Syster Astrids kyrka - 20
Hyllie kyrka - 20
Kirsebergs kyrka -30
Limhamns kyrka - 50
Oxie kyrka - 20 (inklusive personal och medverkande)
S:t Andreas kyrka - 50
S:t Johannes kyrka - 50
S:t Matteus kyrka - 50
S:t Mikaels kyrka - 50 
S:t Nicolai kapell - 20
S:t Pauli kyrka - 50
S:t Petri kyrka - 50
S:ta Maria kyrka - 50
Södra Sallerups kyrka -30
Tygelsjö kyrka - 50
Västra Klagstorps kyrka - 30
Västra Skrävlinge kyrka - 20

1 juli tillåts 300 personer inomhus

Från och med 1 juli kommer 300 sittande att tillåtas vid konserter och gudstjänster inomhus, under förutsättning att antalet nya smittofall ligger under 200 per 100 000 invånare.

Utomhus tillåts en publik på max 3000 sittande. För stående deltagare utomhus blir gränsen 600 personer.

Vid privata fester i hyrd lokal, som till exempel dopkaffe, bröllop eller begravningskaffe höjs det tillåtna deltagarantalet till 50 personer.

15 juli slopas kravet på kvadratmeter per person

Under förutsättning att antalet nya smittofall ligger under 200 per 100 000 invånare tas kravet på visst antal kvadratmeter per person bort i butiker, träningslokaler, museer, kyrkor etc. Det innebär att anvisade platser inte längre är nödvändiga vid konserter och gudstjänster i kyrkorna. Dock kvarstår maxgränsen på 300 sittande inomhus.

I september lyfts deltagarbegränsningarna

Under förutsättning att antalet nya fall de senaste 14 dagarna legat under 50 per 100 000 kommer deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster tas bort i september. 

För kyrkans del innebär det att de öppna verksamheterna startar upp igen utan restriktioner. Begränsningarna för gäster vid begravningskaffe, dopkalas och bröllopsfest  tas bort.
 

Läs mer på Regeringens webbplats