En pump handsprit står på en bänkrad i kyrkan.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Så anpassar sig S:t Johannes körer till corona

Nu är alla körer förutom Johannes seniorkör igång igen. All körverksamhet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring körsång.

Vegakören, Johanneskören, S:t Johannes kammarkör och Gospel Rose Choir är igång igen och övar. Johannes seniorkör däremot är vilande under hösten eftersom många körmedlemmar tillhör någon riskgrupp. 

Avstånd, handsprit och vädring

All körverksamhet i S:t Johannes kyrka följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och Sveriges yrkesmusikerförbund SYMF har gett. Det innebär att

  • alla stannar hemma vid symptom
  • alla körrepetitioner har kortats ner och genomförs utan paus eller fika 
  • alla hänger sina ytterkläder och väska vid sin egen stol 
  • alla sitter med rekommenderade avstånd (2x2m).
  • alla använder sina egna noter och egen körpenna
  • alla spritar sina händer genom att använda den automatiska handspritsmaskinen som finns i lokalen
  • alla tar med egen dricka, köket är stängt.
  • lokalerna vädras före, under och efter repetition.

Vid frågor, kontakta din körledare.

 

Kontakt

Christian Schultze

Svenska kyrkan Malmö

Organist, Körledare S:t Johanneskören, Vegakören och S:t Johannes kammarkör, S:t Johannes kyrka

RELATERAD INFORMATION