Gudstjänst under coronapandemin.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Så anpassar sig körerna i Kirseberg till pandemin

Barn och ungdomskörerna

Barn och ungdomskörerna övar som vanligt men med avstånd på på 1,5-2 meter mellan varje körsångare. Körövningar sker i den största lokalen som vädras före mellan och efter övningar. 

Vuxenkörerna

Morellerna , en kör där många är över 70 år erbjuds sånglektioner istället för vanliga repetitioner eller sång i små grupper.
Kören Sinikellot övar i små grupper och i enskild del av huset.

Kirsebergs sångensemble, Stellakören och Gospel Glow övar i halvgrupp i kyrkan och med avstånd mellan körsångare och körledare. Lokalen vädras ofta. Korta repetitioner på max 75 minuter. En del körtimmar omvandlas till individuella sånglektioner för de som är intresserade, körerna delas upp i mindre grupper och medverkan i gudstjänster sker i mindre grupper, inte hela körer. Ingen fika serveras.