Någon spritar händerna i kyrkan.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Restriktioner vid gudstjänster och konserter i S:t Johannes kyrka

12 januari 2022 och framåt krävs det anvisad sittplats vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus, med fler än 20 deltagare, oavsett om vaccinationsbevis tillämpas eller inte. Detta innebär att S:t Johannes kyrka kan ta in max 50 sittande deltagare utan vaccinationsbevis och max 158 vid vaccinationsbevis. Vi följer gällande restriktioner från beslutande myndigheter.

Vaccinationsbevis vid konserter

Vid våra konserter behöver du visa giltigt vaccinationsbevis samt ID. Och vi följer även följande smittskyddsåtgärder:

  • Du som besökare ska ha en plats att sitta på.
  • Är du i ett sällskap ska ni kunna hålla ett avstånd om minst en meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.
  • Antalet deltagare i ert sällskap får vara högst 8 personer. Är ni fler personer kommer er sällskap att delas upp.
  • Handsprit finns tillgängligt.
  • Max 158 personer

Undantaget är våra Lunchmusik-konserter på torsdagar då vi använder oss av smittskyddsåtgärder (max 50 personer).

Smittskyddsåtgärder vid gudstjänster och kyrkliga handlingar

När det gäller gudstjänster och kyrkliga handlingar (dop, vigsel, begravning) är Svenska kyrkans grundläggande hållning att ingen besökare ska behöva visa vaccinationsbevis. Däremot kommer smittskyddsåtgärder att vidtas, och då gäller följande:

  • Du som besökare ska ha en plats att sitta på.
  • Är du i ett sällskap ska ni kunna hålla ett avstånd om minst en meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.
  • Antalet deltagare i ert sällskap får vara högst 8 personer. Är ni fler personer kommer er sällskap att delas upp.
  • Handsprit finns tillgängligt.
  • Max 50 personer

Mer information om vad som gäller för ett enskilt evenemang hittar du i kalendern, eller så kan du kontakta vår expedition på telefon 040-27 91 50 eller via johannes.malmo@svenskakyrkan.se.