En pump handsprit står på en bänkrad i kyrkan.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Restriktioner vid gudstjänster och konserter från 12 januari 2022

Alla är välkomna på gudstjänst och konsert till Malmös kyrkor, dock följer vi gällande restriktioner från beslutande myndigheter. Vid konserter gäller vaccinationsbevis. Vid gudstjänster och kyrkliga handlingar behöver du inte uppvisa vaccinationsbevis, istället vidtas smittskyddsåtgärder som bland annat innebär begränsat antal platser. Från och med 12 januari begränsas antalet besökare i Malmös kyrkor till max 50 personer vid gudstjänster och kyrkliga handlingar.

 

Vaccinationsbevis vid konserter

Ska du gå på konsert i någon av kyrkorna behöver du visa vaccinationsbevis.

Smittskyddsåtgärder vid gudstjänster och kyrkliga handlingar

När det gäller gudstjänster och kyrkliga handlingar är Svenska kyrkans grundläggande hållning att ingen besökare ska behöva visa vaccinationsbevis. Däremot kommer smittskyddsåtgärder att vidtas vid gudstjänster och kyrkliga handlingar och från 12 januari begränsas antalet tillåtna besökare till max 50 personer om inte vaccinationsbevis används. Beroende på hur stor kyrkan är kan antalet tillåtna besökare vara färre än 50 i vissa kyrkor. 
Detta gäller:

  • Max 50 besökare tillåts (antalet kan vara färre i vissa kyrkor)
  • Du som besökare ska ha en plats att sitta på.
  • Är du i ett sällskap ska ni kunna hålla ett avstånd om minst en meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.
  • Antalet deltagare i ert sällskap får vara högst åtta. Är ni fler personer delas sällskapet upp.
  • I alla kyrkor kommer det att finnas handsprit tillgängligt.
  • Mer information om vad som gäller för ett enskilt evenemang hittar du på kyrkornas webbplatser. Kontaktuppgifter finns på sidan Hitta kyrka i Malmö 

Läs mer om de nya restriktionerna på regeringens webbplats