Detalj av en mässhake i klargrönt med ett broderat skepp med vitt segel på.
Foto: Helena Linder Roslund

Pro Ecclesia – kyrkliga textilier

Under sommaren visas i samarbete med Sensus en utställning i S:t Petri kyrka om Pro Ecclesia som var ett familjeföretag och en textilateljé som tillverkade kyrkliga textilier.

textilateljé i malmö


Under sommaren visas i S:t Petri kyrka en utställning om Pro Ecclesia (”för kyrkan”) som var ett familjeföretag och en textilateljé som tillverkade kyrkliga textilier som antependier, mässhakar, predikstolskläden och korkåpor. Ateljén drevs av Ulla och Ragnar Haraldsson. År 1951 flyttade familjen och verksamheten till Malmö. Från 1961 och framtill att Pro Ecclesia avvecklades i slutet på 1980-talet drevs ateljén på Stora Nygatan. De hade som mest fem anställda. Verksamheten fortlevde i mindre skala in på 2000-talet då Ulla Haraldsson fortsatte att brodera och restaurera kyrkliga textilier.

Pro Ecclesia finns idag representerade i flera kyrkor i Lunds stift, men också med stor spridning i övriga landet och utomlands.

Sommarutställning

Utställningen i samarbete med Sensus visas i S:t Petri kyrka 11 juni–1 augusti. Kyrkan är öppen dagligen kl. 10–18.