Illustration med människohuvud, Triangelns tågstation och S:t Johannes kyrka.
Foto: Illustration: Mårten Lindahl

Pressmeddelande: Gränsland - ny scen för kultur och samtal i S:t Johannes kyrka

Gränsland är Svenska kyrkan Malmös nya återkommande scen för kultur, samtal och mässa i ett heligt rum. 7 september inleds programmet, som kommer att hållas varje tisdagskväll kl. 19 i S:t Johannes kyrka.

Gränsland lyfter existentiella frågor 

Gränsland lyfter allmänna existentiella frågor som rör sig i gränslandet mellan svårighet och möjlighet, mellan himmel och jord. Exempel på gränsland är de stora skiftena i livet, till exempel att gå från ung till vuxen, från utbildning till arbetsliv, men också frågor kring gränser mellan människor, segregation och integration.

- Samtal kring gränssituationer, kultur och livsfrågor är en del av kyrkans uppdrag i samhällslivet, säger kyrkoherde Gunilla Hallonsten.

- Även kulturuttrycken under kvällarna kommer att visa på ett gränsland. Vi hoppas få uppleva former och uttryck som inte så ofta ryms i kyrkan, som dans och nycirkus för att ta några exempel.

Premiär 7 september i S:t Johannes kyrka

7 september kl 19 i S:t Johannes kyrka är det premiär för Gränsland.
Kyrkoherde Gunilla Hallonsten och biträdande kyrkoherde Albin Tanke samtalar om Malmö som ett gränsland och vikten av att kyrkan finns i samhället och inte vid sidan om. Det blir även en diskussion kring demokrati, människosyn, kultur och vårt behov av livstolkning. Kvällen inramas av musik med musiker från Malmö Symfoniorkester och avslutas med mässa.

Om S:t Johannes kyrka

S:t Johannes kyrka är en utpräglad citykyrka mitt i Malmö vid Triangelns station. Det är en öppen plats dit du kan komma in för en stunds tystnad och ljuständning, besöka någon av de dagliga gudstjänsterna, eller för att lyssna till musik.

Presskontakt

Albin Tanke

Albin Tanke

Svenska kyrkan Malmö

biträdande kyrkoherde, Kyrkans Hus