Ett modernt spelbord för orgel med sidopaneler som fungerar som touch screens.
Foto: Jens C Hilner

Organist till S:t Petri kyrka

Musiken är prioriterad i S:t Petri kyrka. Vi vill föra den kyrkomusikaliska traditionen vidare och ge alla Malmöbor möjligheten att upptäcka dess relevans idag.

musiken ett prioriterat område

Som organist och dirigent i S:t Petri kyrka vill vi att du delar intresset för gudstjänstliv med församling, arbetslag och bidrar till en helhetsupplevelse i det katedralliknande kyrkorummet. Vi firar en traditionell högmässa med modernt tilltal. Målsättningen är att ha körsång på alla högmässor.

I S:t Petri kyrka är musiken ett prioriterat område. S:t Petri har ett särskilt ansvar att utveckla och tillgängliggöra den väster­ländska konst- och kyrkomusiken. Vi vill föra den kyrkomusikaliska traditionen vidare och ge alla Malmöbor möjligheten att upptäcka dess relevans idag. S:t Petri har blivit en del av de övriga kulturinstitutionerna i Malmö. Du blir en viktig del av kyrkans musikliv och med våra samarbetspartners.

framstående körer och världens modernaste orgel

I tjänsten ingår två av Sveriges främsta körer, Petri Sångare och S:t Petri Ungdomskör (SPUK). Båda körerna har hög ambitionsnivå såväl i gudstjänstsammanhang som i egna konserter och samarbeten. Du blir den konstnärliga ledaren för dessa och planerar verksamheten i samråd med övriga musiker och körer. Kyrkan har en av världens största och modernaste orglar. Vi utgår ifrån att du är bekväm med att spela på gudstjänster och kyrkliga handlingar även om tjänsten är mer körinriktad.

Sök tjänsten