Representanter från olika religiösa samfund.
Foto: Svenska kyrkan Malmö

Öppet brev till Malmö

Svenska kyrkan Malmö är en av de trossamfund, föreningar, studieförbund och politiska partier som samlas i protest mot den högerextreme danske politikern Rasmus Paludans planerade Malmöbesök. I ett öppet brev uppmanar till lugn och frid på stadens gator.

Öppet brev till Malmö 

Inom ramen för det Öppna Malmö och alla andra medmänskliga initiativ som någonsin kommit från medborgarna i vår vackra stad ställer vi oss upp i solidaritet och öppet motstånd mot alla former av rasism, islamhat, antisemitism, antiziganism, afrofobi och alla andra former av diskriminering. 

Det inkluderar den typ av provokationsförsök som just nu planeras i Malmö. 

Vi är hela Malmö, från alla skrå och schatteringar, adel, präster, borgare och bönder, politiska partier, civilsamhälle, bolag, organisationer och trossamfund, ung som gammal, butiksägare och skolelever. 

Ingen av oss vill se en rasistisk provokation, maskerat som konstprojekt för barn, vars enda syfte är att splittra människor och skapa oro på öppen gata. 

Vi vill leva och verka i Sveriges mest kosmopolitiska stad. Staden där leva och låt leva är vår livsstil. 

Vi manar till lugn och frid på våra gator och torg. 

Vi är: 

Amanah
Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa
Centerpartiet i Malmö 
Judiska församlingen i Malmö 
Liberalerna i Malmö 
Moderaterna i Malmö
Malmös muslimska nätverk – MMN 
Miljöpartiet de gröna i Malmö
NGBG HQ
Open Skåne
Romano Trajo
Socialdemokraterna i Malmö
Studieförbundet Bilda Malmö
Studieförbundet Ibn Rushd Södra distriktet 
Svenska kyrkan Malmö
Svenska Röda Korset Malmökretsen
Vänsterpartiet i Malmö   

Frågor

Gunilla Hallonsten

Gunilla Hallonsten

Svenska kyrkan Malmö

Kyrkoherde, Kontraktsprost Malmö kontrakt