Nyfiken på Befriande bibelläsning

Nyhet Publicerad Ändrad

Var med om en inspirationsdag med Befriande bibelläsning. Den 24 september i Syster Astrids kyrka i Husie församlingshem. Med hjälp av övningar och samtal tolkar vi tillsammans bibelns texter. Dagen leds av Soave Buscemi, katolsk teolog och utbildare i befriande bibelläsning. Anmäl dig senast 16 september.

Befriande bibelläsning

Hur läser vi bibeln på ett sätt som befriar? På vilket sätt kan bibeltexterna hjälpa oss att tolka våra liv och vårt samhälle idag?

När Bibeln blir en levande bok som talar till oss i vår tid, i vårt sammanhang, då kan vi finna kraft till att förändra, både oss själva och världen omkring oss. 

Ledare för dagen är Soave Buscemi, katolsk teolog och medarbetare på det brasilianska CEBI (Ekumenisk Centrum för Bibel Studium). Soave leder kurser och utbildningar i befriande bibelläsning sedan mer än 30 år tillbaka, både i Brasilien, Italien och Sverige. 

Målgrupp och anmälan

Du behöver ingen teologisk bakgrund för att delta eller tillhöra ett speciellt trossamfund utan detta är ett ekumeniskt event. Dagen arrangeras tillsammans med Sensus. 

Syster Astrids kyrka i Husie församlingshem, Klågerupsvägen 254 i Malmö.
Lördag 24 september kl 10-17 
Lunch finns att köpa till självkostnadspris. 

Anmäl dig senast 16 september

epost: husie.malmo@svenskakyrkan.se