Foto: Artos förlag

Ny bok av diakon Marie Bernéli: Den inkarnerade kärleken. Tankar om diakoni.

Nyhet Publicerad

Trettio års erfarenhet har nu blivit en bok av Marie Bernéli, som är diakon i S:t Matteus kyrka här i Malmö.

Din nya bok bär titeln "Den inkarnerade kärleken. Tankar om diakoni." Vad handlar boken om?

- Boken är ett slags sammanfattning av erfarenheter, tankar och insikter från mitt yrkesliv som diakon, nu när jag börjar närma mig pensionen. Den handlar om kyrkan och hur diakonin har tagit form genom tiderna, men också hur diakonin skulle kunna utvecklas i framtiden. Även om boken har en del historiska och teologiska avsnitt är den i huvudsak en personlig reflektion över det jag ser och har sett under drygt trettio år som diakon i Svenska kyrkan.

Vad önskar du att läsaren ska få med sig? Hur önskar du att boken används?

- När man skriver en bok i ett fackämne så tror jag att man ofta hoppas att den ska påverka åtminstone lite grann i den riktning som lyfts fram. Framför allt tänker jag på det sista kapitlet i boken som tar upp tankar om framtiden, till exempel diakonernas utbildning och arbetsuppgiften att vårda den lokala gudstjänstfirande församlingen. Jag tror att boken skulle kunna användas vid de kyrkliga utbildningarna, men även läsas av alla som är intresserade av kyrkan och kyrkligt liv.

Hur har det varit för dig att skriva boken?

- Under tiden som jag skrev boken var jag väldigt fokuserad. Det kändes som om jag verkligen hade något som jag gärna ville förmedla och lämna vidare. Nu har jag gjort det och boken har kommit ut på Artos förlag. Därmed ligger det inte längre i mina händer att föra den vidare. Man vet aldrig hur något man skrivit eller sagt tas emot av den andra. Det som varit en bisats för avsändaren kan bli en huvudsats för mottagaren. Det är detta som är så spännande – att släppa taget och överlåta till Gud att verka.

Om boken Den inkarnerade kärleken

Kyrkans diakonala kallelse tar sig olika uttryck i olika tider, men kan aldrig förbli obesvarad. Om den inte finner sina uttryck inom den kyrkliga strukturen, kommer den att växa fram som alternativa kristna rörelser vid sidan av den etablerade kyrkan. Det har visat sig i historien och kommer kanske att upprepas igen i en tid då resurserna sinar. Kyrkans kallelse att synliggöra Guds fortsatta omsorg om sin skapelse kommer däremot alltid att utgöra ett av hennes huvuduppdrag. 

Den inkarnerade kärleken handlar om kyrkans diakoni sett utifrån författarens mångåriga yrkesliv som diakon i Svenska kyrkan. Boken tar upp historiska utvecklingslinjer, teologiska perspektiv där kyrkosyn och synen på diakoni kopplas samman, men även tankar och visioner för framtiden. Den diakonidefinition som löper som en röd tråd genom boken återspeglas också i dess titel. »Diakoni är kyrkans uppdrag att med sin närvaro och sina handlingar visa på Guds fortsatta omsorg om sin skapelse.« 

Bokens diskussion om en sakramental kyrkosyn är ett viktigt bidrag inte bara till förståelsen av diakoni, utan också till förståelsen av vad kyrkan är
Biskop Johan Tyrberg, ur förordet. 

Boken är utgiven på Artos förlag 2022.

Om Marie Bernéli

Marie Bernéli är teolog, författare och diakon i Sankt Matteus kyrka i Malmö. Hon har även under 1990-talet arbetat i Heliga Trefaldighets församling i Gävle. I sin nuvarande diakontjänst i Malmö arbetar hon framför allt med själavård och andlig fördjupning och har tidigare gett ut två böcker om det kristna Enneagrammet.