Fladdrande blått och gult tyg mot knallblå himmel.
Foto: Shutterstock

Nationaldagskonsert i S:t Petri

Nyhet Publicerad Ändrad

I Nationaldagskonserten 6 juni möter svensk körlyrik andra tonspråk och andra kulturer som finns i vår stad och vårt land som berikar. Samtliga körer i S:t Petri medverkar under ledning av Karin Oldgren och Kristina Wessman Svensson.

”Har du sett Malmö, har du sett världen!”

Nationaldagen är en av våra yngsta helgdagar som infördes år 1893. För exakt 500 år sedan, då Petrikyrkan redan var över 200 år gammal, den 6 juni 1523 kröntes Gustav Vasa till kung av Sverige och unionen med Danmark upplöstes. Den 6 juni 1809 ersattes det gustavianska enväldet via en ny regeringsform med en konstitutionell författning.

Vi lever i ett otroligt vackert land med varierande natur, rent vatten och relativt frisk luft. Demokratin, religionsfriheten, yttrandefriheten, allemansrätten, rätt att gå i skola, rätt att få sjukvård och strävan efter att ingen ska behöva lida nöd samt en strävan efter jämlikhet med grundtanken om alla människors lika värde. Allt detta och mer därtill är värt att fira och att kämpa för att få behålla.

I Nationaldagskonserten möter svensk körlyrik andra tonspråk, andra kulturer som finns i vår stad och vårt land som berikar. ”Har du sett Malmö, har du sett världen!” Människor från 183 olika länder bor i Malmö (2021).

Program

Tisdag 6 juni kl. 18.00, S:t Petri kyrka
Nationaldagskonsert

S:t Petri Gosskör, S:t Petri Flickkör och Aspirantkörer
S:t Petri Ungdomskör (SPUK)
S:t Petri Motettkör
Petri Sångare
Hedda Heiskanen och Juanjo Passo, musiker
Karin Oldgren och Kristina Wessman Svensson, kördirigenter

Fri entré.