En grupp nallar på en parkbänk. Höstlöv runtomkring

Minnesgudstjänst för dig som förlorat ett barn i späd ålder

Vi behöver minnesstunder, vi behöver mötas för att minnas tillsammans. Vi tänder ljus för de barn vi förlorat, vi får nämna dem vid namn och be att Gud tar väl hand om dem.

Kyrkorummet, musiken, stillheten, de enkla orden – kom och dela dem med oss. Kanske var det länge sedan, kanske var det nyss, det spelar inte så stor roll. Saknad och sorg varar länge.

Limhamns kyrka onsdag 29 september kl. 19

Höstens minnesstund är för föräldrar medan vårens minnesstund är öppen för föräldrar och syskon.