Lediga tjänster: vi söker församlingsherdar

Till cityförsamlingarna S:t Petri och S:t Johannes söker vi två församlingsherdar. Som församlingsherde är du tillsammans med kyrkoherden och övriga församlingsherdar i staden med och leder och utvecklar Svenska kyrkan i Malmö. Välkommen att söka senast den 16 maj 2021.

Vi söker dig som är prästvigd enligt Svenska kyrkans ordning. Du har erfarenhet av arbetsledning, är lyhörd och kan fördela arbetet på ett tydligt sätt. Du kan leda processer och drar dig inte för att hantera svåra situationer. Med tillit, värme och mod är du en självklar ledare i Malmö pastorat. Du har förmågan att tänka visionärt och kan fånga människors goda idéer samtidigt som du gillar utmaningar och utvecklingsarbete.

Församlingsherde, S:t Petri församling

Tjänsten innebär direkt arbetsledning över ca 20 medarbetare i S:t Petri kyrka. Du har ett övergripande ansvar över verksamhet och budget för hela S:t Petri församling där också S:t Andreas kyrka ingår. Du bidrar också på flera sätt in i helheten av pastoratet i arbete med särskilt prioriterade utvecklingsområden. 
Läs mer och sök tjänsten som församlingsherde i S:Petri församling

Församlingsherde, S:t Johannes församling

Tjänsten innebär direkt arbetsledning över medarbetarna i någon av kyrkorna i S:t Johannes församling. Du har ett övergripande ansvar över verksamhet och budget för hela S:t Johannes församling där också S:t Pauli kyrka, S:t Matteus kyrka, S:ta Maria kyrka och sjukhuskyrkan ingår. Du bidrar också på flera sätt in i helheten av pastoratet i arbete med särskilt prioriterade utvecklingsområden. 
Läs mer och sök tjänsten som församlingsherde i S:t Johannes församling