Foto: Magnus Aronson/Ikon

Sommarens kyrkoblad från Kirsebergskyrkan

Läs om vad som händer denna sommar i Kirsebergskyrkan, eventuella ändringar hittar du här på hemsidan.