Uppslagen psalmbok, psalm 21
Foto: Carl Anders Nilsson /Ikon

Låna hem en psalmbok

Om du vill har du möjlighet att komma till kyrkan och låna hem en psalmbok, så att du kan följa med i texterna och sjunga med hemifrån i de digitala gudstjänsterna.

I dessa tider när gudstjänster och andakter firas digitalt kan du självklart ändå vara delaktig, bl.a. genom att sjunga med i psalmerna hemifrån. Har du ingen egen psalmbok får du gärna låna hem en (kostnadsfritt). Psalmböckerna finns att låna i S:t Mikaels kyrka måndag-fredag kl 9-15, i Hyllie kyrka måndag kl 10-12. 

Psalmtexterna kan p.g.a. upphovsrättsliga regler inte publiceras digitalt men söndagens aktuella psalmnummer syns i bild under sändningen och informeras om på facebook i samma vecka som gudstjänsten.

I psalmboken kan du även läsa texterna för varje söndag och hitta böner för olika händelser i livet.