Fyra blundande människor i olika åldrar.
Foto: Kollage. Bilder shutterstock.com

Kyrkorna startar gemensam mottagning för stödjande samtal

Det ska vara lätt att komma i kontakt med och få tid för stödjande samtal genom Svenska kyrkan Malmö. Från och med 1 mars införs därför ett gemensamt telefonnummer för bokning av samtal och en gemensam fysisk samtalsmottagning i centrala Malmö, vid S:t Petri kyrka.

Behovet av att prata är större än någonsin

- Behovet av att prata är större än någonsin. Ensamheten och bristen på kontakt med kollegor och vänner under pandemin sätter sina spår, säger Ninni Smedberg, samordnande diakon i Svenska kyrkan Malmö. När det blir fysiskt ensamt sluter sig också rummen inom oss. Vi behöver mellanmänsklig interaktion för att fungera. Prata hjälper.

Lång tradition och erfarenhet av existentiella samtal

Kyrkan har en lång tradition och erfarenhet av att möta människor i existentiella samtal i olika skeden av livet, både i glädje och sorg. Men många människor vet idag inte om att det finns gratis samtalsstöd att få genom kyrkan eller vem man kontaktar för att boka samtal.

Gemensamt telefonnummer för samtalsbokning införs

Därför införs nu ett gemensamt telefonnummer för samtalsbokning, 040-27 92 48 och en gemensam centralt belägen samtalsmottagning i S:t Petris församlingshem i centrala Malmö. Samtal kan föras via telefon, via digitalt möte eller fysiskt möte.

På samtalsmottagningen arbetar diakoner och kuratorer.

Alla är välkomna att boka samtal

Alla kan boka samtal, oavsett ålder, sexualitet eller religion. Ibland räcker det med ett samtal, ibland behövs flera samtal under en längre period för att må bättre. Samtalen kan handla om precis vad som helst; relationer, tankar om livet i stort och smått, tro och religion, funderingar om framtid, identitet, sexualitet. Frågor som rör ekonomiskt stöd besvaras dock av diakon i hemförsamlingen. 

Samtal bryter isolering och hopplöshet

Ilse Viebusk är diakon och samordnare för den gemensamma samtalsmottagningen.

-  Många som hör av sig till kyrkan är i en utsatt situation, men under pandemin har vi märkt en ökning av samtal från människor som har det bra men som blivit väldigt ensamma. Vi vet att samtal bryter isolering och hopplöshet. Att bli sedd och lyssnad till är elementära mänskliga behov. Ett samtal om till synes vardagliga ting kan ge hopp om en bättre framtid och energi. Jag slutar aldrig att förundras över hur helande ett samtal kan vara.

Fakta

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Svenska kyrkan har 22 kyrkor i Malmö och alla kyrkor har präster och diakoner som finns för stödjande samtal. För att underlätta införs dock nu ett gemensamt telefonnummer och mottagning men det går alltid bra att även vända sig till sin närmaste kyrka.

Ilse Viebusk

Ilse Viebusk

Svenska kyrkan Malmö

Diakon, S:t Mikaels kyrka

Karin Rosvall

Karin Rosvall

Svenska kyrkan Malmö

Kommunikationschef , Kyrkans Hus