Överdådigt utsmyckad altartavla i guldiga toner och tre centrala oljemålningar.
Foto: Jens C Hilner

Högmässa firas åter i S:t Petri kyrka

Nu kan ett större antal gudstjänstbesökare samlas igen i S:t Petri kyrka. Från 6 juni börjar vi åter fira söndagens högmässa kl. 11 med max 50 besökare. Samtidigt upphör firandet av den enklare söndagsmässan kl. 10.

fortsatt försiktighet

När vi nu öppnar för fler gudstjänstbesökare igen, görs det med stor försiktighet. Platserna räknas och de som kommer sitter på anvisad plats. Ett sällskap om fyra personer får sitta ihop. I övrigt fortsätter vi hålla avstånd. 

Samma regler som tidigare gäller om god handhygien och att stanna hemma om man har sjukdomssymptom.  

Gudstjänster i S:t Petri kyrka