Foto: Pixabay

Hjälp till att samla fimpar och snusprillor med start 30 september

Nyhet Publicerad Ändrad

Hur många tror du känner till att nedskräpning är förenat med böter? Hur lång tid tar det för en fimp att brytas ner? Frågorna kring nedskräpning är många och under miljöveckan diskuterar vi gärna dessa med er. Med start 30 september och en vecka framåt hjälps vi åt att samla fimpar och snusprillor i vår närmiljö. Skräpplockartänger finns att låna både i Husie församlingshem och i Kirsebergs församlingshem.

1 januari 2022 reglerades miljöbalken från att det var förbjudet att slänga skräp på marken till att även omfatta nedskräpningsförseelse med böter på 800 kr. Man kan alltså bli bötfälld om man slänger mindre föremål som fimpar, snusprillor, kolapapper mm på marken. 

Hur har den nya lagen påverkat oss som medborgare? Har det blivit mindre skräp på våra gator? Hur många tror du känner till att nedskräpning är förenat med böter? Hur lång tid tar det för en fimp att brytas ner? 

Frågorna kring nedskräpning är många och vi i Husie Församling vill under miljöveckan diskutera dessa med er. Med start 30 september och en vecka framåt hjälps vi åt att samla fimpar och snusprillor i vår närmiljö. Dessa lägger vi i plastbehållare som är placerade utanför Husie församlingshem och Kirsebergskyrkan. Om du vill hjälpa till så finns det skräpplockartänger att låna. 

Resultatet redovisas  På Tacksägelsedagen 8 oktober i Syster Astrids kyrka, mäter vi volymen på de fimpar och snusprillor vi tillsammans lyckats plocka. Vi redogör även för hur mycket böter det skulle bli i förhållande till volymen vi samlat ihop.