Barn adventsljusstake

Gudstjänst med små och stora -endast digitalt

Första advent - endast digital sändning utan gudstjänstdeltagare på plats. Följ gudstjänsten via Hyllie kyrkas Facebooksida.

Första advent

Gudstjänsten digitalsänds via Hyllie kyrkas Facebooksida.
Prästen eller diakonen ber för hela församlingen. Önskar du personlig förbön, skicka in ditt förbönsämne till hyllie.registrator@svenskakyrkan.se så stödjer vi dig i din bön. Präst: Olivia Jönsson. Diakon: Jonas Wollin. Musiker: Charlotta Holmgren Németh. Juniorkören och Ungdomskören. Med reservation för ändringar.