Foto: Charlotta Sparre

Fotoutställningen HON: en berättelse om kvinnor i Mellanöstern

Nyhet Publicerad

28 augusti - 12 september kommer Fotoutställningen HON: en berättelse om kvinnor i Mellanöstern av Charlotta Sparre att visas i S:t Johannes kyrka. Vernissage söndag 28 augusti med samtal om fotografierna med fotografen Charlotta Sparre.

Kvinnorna som får samhället att gå runt

Fotoutställningen HON: en berättelse om kvinnor i Mellanöstern visar kvinnor från Mellanöstern och Nordafrika (Egypten, Libanon, Palestina, Jordanien och Syrien). Du får möta kvinnor i alla åldrar i vardagliga situationer, döttrar, systrar, vänner, mammor, mor- och farmödrar – de som får samhället att gå runt.
”Många kvinnor jag möter i Mellanöstern och i Nordafrika är starka yrkesarbetande individer som med hårt arbete även får familjelivet att gå ihop. Jag vill visa på alla positiva krafter som samverkar och för utvecklingen framåt,” säger Charlotta Sparre.

Balansakt Foto: Charlotta Sparre

En positiv och mänsklig bild av arabvärlden 

Kvinnorna står för hälften av befolkningen och finns inom alla samhällsskikt och i olika yrkeskategorier, men fortsätter samtidigt att vara huvudansvariga för de traditionella sysslorna så som att hämta och bära vatten, sköta tvätten och bidra till familjens utbildning och andliga utveckling. De har nyckelroller i sina samhällen, men de kommer inte till tals eftersom de inte finns eller är under representerade där de politiska besluten fattas – precis som i många andra delar av världen.
”Genom mina dubbelexponerade bilder vill jag symbolisera livets flerdimensionella karaktär och samtidigt förmedla en positiv och mänsklig bild av vardagslivet i arabvärlden,” säger Charlotta Sparre.

Fotograf Charlotta Sparre

Fotograf Charlotta Sparre (f. 1965) är född och uppvuxen i Sverige, men har levt mer än halva sitt liv i Mellanöstern och Nordafrika. Som svensk diplomat har hon bott i Libyen, Egypten, Jordanien och har rest och arbetat i regionen i tre decennier. I dag är hon direktör för det svenska dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika som är beläget i Jordaniens huvudstad Amman.