Fortsatt paus för fysiska träffar

Svenska kyrkan Malmö fortsätter att pausa fysiska träffar fram till och med 27 mars. Det gäller även lokaluthyrning. Lokala kyrkor har dock möjlighet att göra undantag för verksamheter som gäller barn födda 2005 eller senare, så länge man bedömer att verksamheten kan bedrivas på ett smittsäkert sätt.

Fysiska träffar fortfarande på paus

Med anledning av den fortsatta spridningen av covid-19 och rädslan för en tredje smittvåg har ledningen i Svenska kyrkan Malmö fattat beslut om att fortsätta pausa kyrkans verksamheter som innefattar fysiska träffar fram till och med 27 mars.

undantag kan göras för barnverksamhet

Lokala kyrkor tillåts göra undantag för verksamhet för barn födda 2005 och senare så länge den lokala kyrkans ledning gör bedömningen att verksamheten kan genomföras på ett smittsäkert sätt.

Digitala gudstjänster fortsätter

Kyrkorna i Malmö fortsätter fira gudstjänster digitalt. Kyrkorna är öppna för enskild andakt och bön och vissa kyrkor har även öppet gudstjänsten för max åtta gudstjänstdeltagare.

För information om vad som gäller i en viss kyrka, se respektive kyrkas webb.