bilden visar en kaffekopp och kaffeböner
Foto: Unsplash/Michael. C

Församlingskväll 14 september

Kom och prova olika slags kaffesorter med Lilla kafferosteriet. Kostnad 100 kr, anmälan krävs då det är begränsat antal platser. Intäkterna går till Act svenska kyrkans krisförebyggande klimatarbete i Etiopien.

Kaffeprovning med Lilla kafferosteriet

tisdag 14 september kl. 17.30 
Kirsebergs församlingshem

Internationella gruppen i Kirseberg bjuder in till en församlingskväll med kaffeprovning.  Den internationella gruppen i Kirseberg riktar i år sitt arbete mot Etiopien och lär sig mer om landet. Intäkterna från kvällen går till krisförebyggande klimatarbete i Etiopien.


Kostnad: 100 kr 
Begränsat antal deltagare.
Anmälan senast 10 september till Maria Eriksson maria.i.eriksson@svenskakyrkan.se

Krisförebyggande klimatarbete

Etiopien har en historia av återkommande hungersnöd till följd av klimatförändringar. Men när människor tillsammans får lära sig nya sätt att anpassa grödor och skördesätt, kan de lättare stå emot exempelvis långvarig torka eller häftiga regn. Mat- och livsmedelsförsörjningen är en stor utmaning i flera av de etiopiska regionerna. Genom bland annat trädplantering och bevattningskanaler säkras bördiga jordar och Act Svenska kyrkan stöttar människor som vill säkra sin försörjning och minska sin egen negativa påverkan på miljön.

Läs mer om projektet nedan.