En skummande våg mot violett himmel.
Foto: Davide Pietralunga/Unsplash

Fördjupad tro

Nyhet Ändrad

Varannan tisdag från 2 april välkomnas unga vuxna och andra intresserade av andlig fördjupning till föredrag med efterföljande samtal/frågestund. Gruppen leds av Gunnar Pelinka. Anmälan krävs.

Andlig fördjupning

Unga vuxna och andra intresserade av andlig fördjupning välkomnas till föredrag med efterföljande samtal/frågestund. Det handlar om kristendomens historia och teologi, med olika teman varje gång. Vi börjar med ”Var befinner vi oss på den kristna vägen? Varifrån kommer vi och vart är vi på väg?”.

Gruppen gör uppehåll under sommaren och ses igen till hösten.

Bönestund

Kontemplativ bön kl. 17.30–17.50 | S:ta Annas kapell, S:t Petri kyrka

Vi inleder med en kort stunds kontemplativ bön i kyrkan. Det går även bra att komma direkt till föredraget i Kammaren.

Träffar och teman

Varannan tisdag kl 18.00–20.00 | START 2 APRIL
S:t Petri Kammare, Göran Olsgatan 1 (mittemot kyrkan)

2 april
Var befinner vi oss på den kristna vägen? Berätta lite om oss själva och hur vi kommit hit. Varifrån kommer vi och vart är vi på väg? Om skapelseteologi, kristen antropologi, den treenige Gudens väsen och Guds hypostaser. 

16 april
Vandringsfolket, präster, profeter och kungar. Tempel och synagoga. Arvet efter judendomen i kristen tro.

30 april
 Timmermannen. Om Rabbi Jesus från Nasaret som är Guds son, Kristus. 

14 maj
Ny mänsklighet, dopet, nattvarden och påsken–pingsten. Om kyrkans framväxt, Nicaea år 325 och trosbekännelsen.

28 maj
Kyrkans två lungor: Den apofatiska (Gud beskrivs genom att säga vad Han inte är) och katafatiska (Gud beskrivs med ord och bilder) vägen, mystik och diakoni. Om den tidiga kyrkan, ökenfäderna, ortodoxa kyrkan och kyrkofäderna.

11 juni
Kontemplativ teologi och metod. Den medeltida katolska kyrkan, om mystikens framväxt, kloster och ordnar i västkyrkan. 

3 september
Uppsamlings- och uppstartsträff. Vi repeterar vårens teman och tar upp funderingar och frågor kring dem samt delger varandra (om man vill) sin egen väg just nu. 

17 september
Modernitetens genombrott, sekulariseringens begynnelse, individens betydelse i den nya tiden och tillbaka till källorna: Luther och reformationen. 

1 oktober
Tron och bibeln samt simul justus et peccator (på samma gång rättfärdig och syndare), människans frihet och ansvar. Luthersk teologi. 

15 oktober
Kyrkan av idag. Interreligiös dialog, ekumenik, mission, spiritualitet. Avslutning. Finns behov och önskemål att fortsätta? Det finns möjlighet till ytterligare fyra tisdagsträffar under hösten.