Foto: Therese Riandebäck

Fira advent i S:t Johannes kyrka

Advent är väntans tid på Jesu ankomst. Du är välkommen till S:t Johannes kyrka för att fira gudstjänst, lyssna till stämningsfull musik eller bara för en stunds vila från stressen som lätt infinner sig i december.

SMITTSKYDDSÅTGÄRDER INFÖRS VID GUDSTJÄNSTER FRÅN 1 DECEMBER 2021 I S:T Johannes kyrka

Regeringen har beslutat att från 1 december 2021 ska det bli möjligt att använda vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som samlar fler än 100 personer inomhus.

Svenska kyrkans grundläggande hållning är att ingen ska behöva visa vaccinationsbevis för att gå på gudstjänst. Däremot kommer smittskyddsåtgärder att vidtas vid gudstjänster och kyrkliga handlingar från 1 december.

Detta gäller:

  • Du som besökare ska ha en plats att sitta på.
  • Är du i ett sällskap ska ni kunna hålla ett avstånd om minst en meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.
  • Antalet deltagare i ert sällskap får vara högst åtta. Är ni fler personer delas sällskapet upp.
  • Handsprit kommer att finnas tillgängligt.
  • Inga vaccinationsbevis kommer att tillämpas på gudstjänster, men begränsat antal deltagare till anvisad plats. Max 158 personer i S:t Johannes kyrka.

RELATERAD INFORMATION