Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Ensamhet i fokus under september

Kyrkornas diakonala verksamhet möter olika dimensioner av ensamhet i sitt uppdrag. Det uppmärksammas under benämningen Diakonifokus där temat i år är just ensamhet. I Malmös kyrkor lyfts ensamhet dels på Diakonins dag den 29 augusti, och dels med samtal och föreläsningar vid flera tillfällen under september.

Vi drabbas alla, på ett eller annat sätt, när vi hamnar i situationer där vi förlorar gemenskapen, upplever att det blir tyst runt omkring oss, eller om vi upplever att vi inte kan vara den vi är. Ensamhet kan vara en fysisk verklighet, speciellt när man mist en nära anhörig. Men det är lika mycket en existentiell fråga. I kyrkan får diakoner ofta möta olika dimensioner av ensamhet i sin tjänst för medmänniskan.

Diakonifokus uppmärksammar kyrkans diakonala uppdrag

Ensamhet är årets tema för Diakonifokus, ett samarbete mellan kristna samfund i Sverige, initierat av Sveriges kristna råd. Syftet är att uppmärksamma kyrkans diakonala uppdrag och verksamhet.

Ta del av samtal och föreläsningar om ensamhet

I Malmös kyrkor uppmärksammas ensamhet dels på Diakonins dag 29 augusti, 13:e söndagen efter trefaldighet, och dels med samtal och föreläsningar under september månad:

Program 

Tisdag 31 augusti
10.00-11.00 Hur har pandemin påverkat din upplevelse av ensamhet?
Plats: Fosie församlingsgård

Torsdag 2 september
10.00-11.00 Vad säger Bibeln om gemenskap och omsorg om varandra?
Plats: Fosie församlingsgård

Fredag 3 september
10.00-11.00  Vad kan jag som medmänniska göra för att minska ensamheten?
Plats: Fosie församlingsgård

Söndag 12 september
10.00 Gudstjänst och efterföljande samtal
Efter gudstjänsten bjuds du in till samtal i grupp där tankar och erfarenheter delas kring ensamhet. Maria Josefsson, tidigare diakon i Husie församling håller i samtalet. 
Plats: Syster Astrids kyrka

Söndag 19 september 
13.00 Musik och poesi på temat ensamhet
Plats: Husie kyrka  

Söndag 26 september
11.00 Föreläsning med Margareta Ohlsson från Svenska kyrkans familjerådgivning i Lund
Föreläsningen tar upp frågorna: ”Hur har Coronapandemin påverkat parrelationen och familjelivet?” ”Hur kan vi ta hand om våra nära relationer för att bättre stå rustade vid kriser och andra utmaningar i livet?” Föreläsningen varar i 45 minuter och efteråt finns tid för frågor.
Plats: Syster Astrid kyrka

Observera att antal deltagare är begränsat i kyrkorna, i Syster Astrids kyrka gäller 20 personer, i Husie kyrka 60 personer, Fosie församlingsgård. Informationen uppdateras på www.svenskakyrkanmalmo.se