Servering av soppa från ett mobilt soppkök
Foto: Göran Engström

Det mobila soppköket Hipsamoppen fortsätter i höst

Varje tisdag och torsdag under hösten serverar anställda och frivilliga soppa från den så kallade Hipsamopeden utanför S:ta Maria kyrka. Måndagar och fredagar är soppköket utanför S:t Johannes kyrka.

Soppa och samtal 

Sedan december 2017 driver S:ta Maria kyrka ett mobilt soppkök. Frivilliga och anställda kokar soppan på råvaror från sponsrande företag i Malmö. Soppan lastas sedan på den så kallade Hipsamopeden, en moped med transportlåda och körs ut.

Servering fyra gånger i veckan

Varje måndag och fredag står mopeden parkerad utanför S:t Johannes kyrka och varje tisdag och torsdag utanför S:ta Maria kyrka. Mellan kl. 12–13.30 bjuder anställda och frivilliga på soppa, smörgåsar, kaffe, te och förutsättningslösa samtal. Soppköket är populärt och det händer att soppan tar slut innan kl. 13.30. 

Soppan skapar gemenskap

Det mobila soppköket är en del av S:ta Maria kyrkans diakonala arbete och syftar till att bjuda in till gemenskap i kyrkan och till att hjälpa människor i kampen för ett drogfritt liv.