Bunkeflos körer anpassar sig till Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Alla körer i Bunkeflo Strandkyrka, med undantag för Bunkeflo kyrkokör och Vokalensemblen, är igång igen och övar. För att minska risken för smittspridning följer Bunkeflo Strandkyrka myndigheternas rekommendationer. Det innebär bland annat att körerna övar i mindre konstellationer och med gott avstånd mellan körmedlemmarna.

Bunkeflo Strandkyrka följer rekommendationerna 

Folkhälsomyndigheten har gett tydliga rekommendationer för hur körverksamhet bör bedrivas under den pågående pandemin. Folkhälsomyndigheten lyfter bland annat vikten av att deltagarna håller avstånd till varandra, minst två meter mellan varje person rekommenderas. Körsång utomhus rekommenderas framför körsång inomhus, men en stor lokal som är välventilerad är ett alternativ. Stora körer bör delas i mindre grupper. Särskilda rekommendationer gäller för kördeltagare som är 70 år eller äldre eller deltagare som tillhör en riskgrupp. 

Så anpassas körverksamheten i Bunkeflo efter rekommendationerna

  • Bunkeflo kyrkokör och Vokalensemblen är inställda tills vidare eftersom många medlemmar tillhör riskgrupper.
  • Körerna delas i mindre grupper och övar var för sig. 
  • Övningstiden har kortats ner. 
  • Alla grupper övar i stora lokaler med gott om utrymme. Lokalerna vädras ordentligt mellan varje grupp.
  • Möjlighet att tvätta händerna och handsprit finns tillgänglig.

Utöver detta förutsätts att körmedlemmar som känner sig sjuka stannar hemma.

Kontakt körverksamheten i Bunkeflo Strandkyrka

    RELATERAD INFORMATION