Natthimmel med stjärnor.
Foto: Sveriges kristna råd

Böneveckan för kristen enhet 18–25 januari

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation och genomförs samtidigt i cirka 120 länder varje år 18-25 januari. Under årets bönevecka beds det i olika kyrkor i Malmö varje dag. Från Svenska kyrkan Malmö deltar S:t Matteus kyrka. Här hittar du datum, tid och plats för bönerna under böneveckan i Malmö.

Bön i Malmös kristna kyrkor

Under böneveckan 18–25 januari hålls ekumeniska böner, andakter och gudstjänster varje vardag i någon kristen kyrka i Malmö.

Samtliga kyrkor följer rådande restriktioner med anledning av covid.19. Begränsat antal platser. 

Tisdag 18 januari

kl. 8.30 Betaniakyrkan, Betaniakyrkan, Föreningsg. 32
kl. 9 S:t Matteus kyrka, Lantmannag. 8
kl. 19 Hyllie Park, Elinelundsv. 55

Onsdag 19 januari

kl. 8.30  Betaniakyrkan, Föreningsg. 32
kl. 9 S:t Matteus kyrka, Lantmannag. 8
kl. 19 Centrumkyrkan, V Skrävlingev. 27

Torsdag 20 januari

kl. 8.30 Betaniakyrkan, Föreningsg. 32
kl. 9 S:t Matteus kyrka, Lantmannag. 8
kl. 18 Pingstkyrkan Europaporten

Fredag 21 januari 

kl. 8.30 Betaniakyrkan, Föreningsg. 32
kl. 9 S:t Matteus kyrka, Lantmannag. 8
kl. 19 Malmö International Church, Fågelbacksg. 9 A

Måndag 24 januari

kl. 8.30 Betaniakyrkan, Föreningsg. 32
kl. 9 S:t Matteus kyrka, Lantmannag. 8
kl. 18 Mariaskolan, Stensjögatan 2

Tisdag 25 januari 

kl. 8.30 Betaniakyrkan, Föreningsg. 32
kl. 9 S:t Matteus kyrka, Lantmannag. 8
kl. 18 S:t Matteus kyrka, Lantmannag. 8

Årets tema hämtat från Johannesevangeliet

Materialet för Böneveckan för kristen enhet 2022 har förberetts av Kyrkornas råd i Mellanöstern på uppdrag av Kyrkornas världsråd och Vatikanen. Sveriges kristna råd har översatt och bearbetat det internationella grundmaterialet. 

Temat för böneveckan 2022 kommer från Johannesevangeliet 2:1–12: ”En stjärna i Öster - vi kommer för att tillbe Kristus”.

Läs bibeltexten på bibeln.se

Läs om böneveckan för kristen enhet på Sveriges kristna råds webbplats