Kollage av bild på kvinnlig präst utanför en kyrka och  ett bokomslag.
Foto: Charlotte Frycklund: Josefin Casteryd. Bokomslag: Argument förlag.

Föreläsning på Bibelns dag flyttad till maj

Söndag 23 januari firas Bibelns dag, en årligen återkommande dag då vi visar tacksamhet över Bibeln och dess budskap om hopp, nåd och liv. Prästen Charlotte Frycklund skulle ha föreläst men med anledning av det ökade smittläget har föreläsningen blivit framflyttad till 15 maj.

Bibeln ger nycklar till kultur och existens

I sina översättningar är Bibeln tidsbunden, men i sina berättelser är den tidlös.Bibeln är en klassiker som i tusentals år har använts för att hitta kraft och livstolkning och den har i mångt och mycket format den västerländska kulturen. På så vis kan Bibeln fungera som ett sammanhållande kitt i samhället, oavsett religiös tillhörighet. Den kan vara en brobyggare till andra med annan tro, t e x judar och muslimer, den kan ge tolkningsnycklar till livets stora frågor och till vår västerländska kultur. 

Kollekten i mässan går till Svenska Bibelsällskapet 

Ända sedan 1876 tar Svenska kyrkan runt om i landet denna dag upp en rikskollekt till den ekumeniska idella föreningen Svenska Bibelsällskapet. De arbetar för att göra Bibeln översatt, känd, spridd och tillgänglig för alla, i Sverige och i resten av världen. 

Även om Bibeln är översatt till cirka 720 språk är det inte alla förunnat att få läsa Bibeln på sitt modersmål, sitt hjärtas språk. Som kristna har vi uppdraget att hjälpa människor att både nås av Bibeln, och nå in i Bibeln. 

Översättningar till samiska, meänkieli, teckenspråk och svenska

Svenska Bibelsällskapet ansvarar för det stora pågående arbetet med att översätta Bibeln till samiska språk, meänkieli och teckenspråk. Dessutom arbetar man med en nyöversättning av Nya testamentet till svenska vilken ska vara klar 2026. 

Läs mer om Svenska Bibelsällskapets arbete 

Stöd Bibelsällskapets arbete

En av Bibelsällskapets huvuduppgifter är därför att bidra till att översätta Bibeln både i Sverige och internationellt. Stöd deras arbete genom att skänka en gåva. Swisha till nummer 123 900 62 63.

Charlotte Frycklunds föreläsning flyttad till maj  

I Fosie kyrka firas Bibelns dag varje år med mässa och föreläsning. I år var  prästen Charlotte Frycklund inbokad för att föreläsa utifrån sin bok Kvinnor i Bibeln; 101  möten med kända och okända. Med anledning av den ökade smittspridningen är föreläsningen framflyttad till 15 maj 2022. 

Föredrag från Bibelns dag 2021

2021 föreläste Sara Järlemyr, präst och doktorand i bibelvetenskap om kvinnorna i Gamla testamentet. Här kan du se föredraget.