Körsångare i kyrkan
Foto: Karin Rosvall

Musik, kör och kultur

Svenska kyrkan Malmö har en viktig plats på Malmös kulturscen. Varje vecka, året om kan du ta del av olika musik- och kulturevenemang - allt från musikgudstjänster och storslagna konserter med kör, orkester och orgel - till konstutställningar, samtalskvällar och föreläsningar. Kyrkan erbjuder också cirka 80 olika körer för dig som gillar att sjunga. Oavsett vilken ålder du är i och vilka förkunskaper du har, finns det en kör som passar dig.

restriktioner vid gudstjänster och konserter från 12 januari 2022

Alla är välkomna på gudstjänst och konsert till Malmös kyrkor, dock följer vi gällande restriktioner från beslutande myndigheter.

Från och med 23 december 2021 krävs anvisad sittplats vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus, med fler än 20 deltagare. Det innebär att antalet platser i kyrkorna kan komma att begränsas. Aktuella antalet tillåtna besökare i kyrkorna hittar du på webbplatsens startsida

Vaccinationsbevis vid konserter
Ska du gå på konsert i någon av kyrkorna behöver du visa vaccinationsbevis.

Smittskyddsåtgärder vid gudstjänster och kyrkliga handlingar
När det gäller gudstjänster och kyrkliga handlingar är Svenska kyrkans grundläggande hållning att ingen besökare ska behöva visa vaccinationsbevis. Däremot kommer smittskyddsåtgärder att vidtas vid gudstjänster och kyrkliga handlingar. Detta gäller:

  • Du som besökare ska ha en plats att sitta på.
  • Är du i ett sällskap ska ni kunna hålla ett avstånd om minst en meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.
  • Antalet deltagare i ert sällskap får vara högst åtta. Är ni fler personer delas sällskapet upp.
  • I alla kyrkor kommer det att finnas handsprit tillgängligt.

Mer information om vad som gäller för ett enskilt evenemang hittar du på kyrkornas webbplatser. Kontaktuppgifter finns på sidan Hitta kyrka i Malmö 

Läs mer om de nya restriktionerna på regeringens webbplats