Limhamns kyrka som klassrum

Välkommen med din klass till Limhamns kyrka! Under ett besök kan man bland annat få lära sig om kristna symboler och traditioner, kyrkoåret - kyrkans alldeles egen kalender, hur lokalsamhället såg ut vid tiden då kyrkan byggdes samt hur reformationen och kyrkan hänger ihop.

Kyrkobyggnader bär på berättelser

Det finns gott om kyrkobyggnader i vårt avlånga land. En del av dessa är nästan tusen år gamla och andra är uppförda i den tid vi lever i idag. Men det som ofta gör en kyrka speciell är människorna som har levt och lever sina liv i och runt omkring kyrkan.

Ett besök i Limhamns kyrka engagerar flera sinnen och den speciella atmosfär som kan upplevas i ett kyrkorum eller annan helig plats, är svår att fånga i en bok. Här får eleverna titta, känna och lyssna. Vad kan man urskilja för ljud i ett kyrkorum och vad betyder alla symboler som vi möter? Vad är det egentligen som gör kyrkobyggnaden så speciell för många människor? 

Limhamns kyrka är en del av Limhamns historia

Genom historien har kyrkan varit en betydande del av bygden såväl som av många människors liv och så är det än idag! Många av livets stora händelser tar plats i kyrkorummet och byggnaden i sig själv bär på en mängd berättelser och livsöden. 

I Limhamns kyrka kan man känna tidens vingslag. Kyrkan har varit en plats dit människor har sökt sig av olika anledningar alltsedan den byggdes för mer än 130 år sedan. Hit vänder sig människor i alla livets skeenden - i glädje och sorg, till vardag och fest. 

Kostnadsfria Pedagogiska program för elever i förskola och grundskola

Vi erbjuder olika program för både grundskolan, särskolan och förskoleklassen. Samtliga är förankrade i Lgr22 och utgår från kursplaner i aktuella ämnen. Ett besök i Limhamns kyrka bygger på respekt för skolans värdegrund och uppdrag samt för den kulturella mångfald vi befinner oss i. Den undervisning som eleverna möter i Limhamns kyrkan är icke-konfessionell. Med detta som utgångspunkt hoppas vi kunna erbjuda undervisning som 
är relevant och meningsfull för alla barn och elever vi möter.

Limhamns kyrkas pedagogiska program 

Påskvandring    åk F-1    SO

Möt påskens berättelse genom en stationsvandring med våra bibliska figurer. 
Vandringen är förlagd i kyrkan.
Tid: v 11 och 12. Bokning: från v 8

Påskväskorna    åk 2-3    SO

I ett påskspel berättar vi om påskens händelser dag för dag. Följ med när vår 
personal hittar några bortglömda resväskor i olika färger. Vad finns inuti dem? 
Påskspelet är förlagt i kyrkan eller i församlingshuset.
Tid: v 11 och 12. Bokning: från v 8

Julvandring    åk F-2        SO

På samma vis som vid påsken får eleverna ta del av julens berättelse i form av en vandring genom uppbyggda scenografier. Vi berättar om händelserna kring Jesu födelse och varför kristna firar jul. Julvandringen är förlagd i Limhamns församlingshus.
Tid: v 49 och 50. Bokning: från v 47

Möte vid julkrubban    åk 2-3           SO

Kom och hör julens berättelse vid krubban i kyrkan! Har eleverna redan varit på julvandring i församlingshuset eller passar den här formen bättre för er grupp? Då är ni välkomna att boka in en stund vid julkrubban.
Tid: v 49 och 50. Bokning: från v 46

Livet i kyrkan förr och nu   åk 2-3    religion 

Under besöket får eleverna lära sig om olika kristna symboler och högtider. Vi utforskar kristendomens roll i skolan och samhället förr i tiden samt hur denna har förändrats över tid. Vi undersöker även vad kyrkobyggnaden och dess omgivning kan berätta för oss om Limhamns lokalhistoria. Besöket avslutas med en frågestund.
Tid: hela läsåret. Bokning: löpande under året

Människan, kyrkan och riten       åk 4-6    religion

Under detta besök undersöker vi några av de riter och ritualer som ofta sker i ett kyrkorum samt vad dessa kan innebära i en människas liv. Vi fördjupar oss också i de centrala tankarna som ligger till grund för ritualen. Eleverna får titta på särskilda kläder och textiler som används under riten och tillsammans utforskar vi dess betydelse. Besöket avslutas med en frågestund.
Tid: hela läsåret. Bokning: löpande under året

Studiebesök i kyrkan   åk 7-9    religion, samhällskunskap

Besöket skräddarsys efter era behov och önskemål. Här finns det möjlighet för eleverna att ställa frågor och samtala kring ämnen som tas upp i religions- och samhällsundervisningen.
Tid: hela läsåret. Bokning: löpande under året

Besök för alla

Alla besök i kyrkan är kostnadsfria och vi tar även emot grupper från fritidshem. Vi har ofta möjlighet att anpassa och skräddarsy innehållet i våra program så tveka inte att höra av er om det finns särskilda önskemål.