Ord på papperslappar ligger i ett par kupade händer. Orden på lapparna är kyrkogård, demokrati, kärlek, glädje, du, musik, rösta, påverka, begravning och hopp
Foto: Magnus Aronson/IKON

Detta röstar du till i kyrkovalet

Söndag 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Då får alla medlemmar från 16 år rösta fram de personer de vill ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren; lokalt i kyrkofullmäktige, regionalt i stiftsfullmäktige och nationellt i kyrkomötet.

Kyrkovalet – tre val i ett

I kyrkovalet röstar du på nomineringsgrupper och kandidater i tre val:

Val till kyrkofullmäktige (lokal nivå), som använder vita valsedlar
Val till stiftsfullmäktige (regional nivå), som använder rosa valsedlar. 
Val till kyrkomötet (nationell nivå) som använder gula valsedlar. 

Personröster  

Du kan rösta på upp till tre kandidater genom att kryssa i deras namn på valsedeln. Dina kryss ökar deras möjlighet att bli valda. 

Kyrkofullmäktige styr på lokal nivå

Svenska kyrkan Malmö styrs av kyrkofullmäktige.
På denna lokala nivå fattas till exempel beslut om budget och frågor av övergripande karaktär. Här väljs personer till kyrkoråd och valnämnd.

Kyrkoherde och kontraktsprost för Malmö är Gunilla Hallonsten.
Såhär ser det ut idag efter kyrkovalet 2017.

När du röstar till kyrkofullmäktige använder du de vita valsedlarna.

Stiftsfullmäktige styr på regional nivå

Svenska kyrkan styrs på regional nivå av stiftsfullmäktige. Stiftsfullmäktige beslutar bland annat om stiftets budget, inriktningsfrågor, antar prioriteringar för de kommande fyra åren. Här väljs personer till domkapitlet.

Svenska kyrkan Malmö ingår i Lunds stift som geografiskt utgörs av Skåne och Blekinge. Den högsta ledaren i Lunds stift är biskopen, Johan Tyrberg.

När du röstar till stiftsfullmäktige använder du de rosa valsedlarna.

Kyrkomötet styr på nationell nivå

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ.
Kyrkomötet beslutar om frågor som har betydelse för hela Svenska kyrkan, som bland annat regelverk, handboken för gudstjänstfirande och psalmboken.

Det är ärkebiskopen som leder kyrkostyrelsens möten. Ärkebiskop Antje Jackelén är också hela Svenska kyrkans representant, såväl nationellt som internationellt.

När du röstar till kyrkomötet använder du de gula valsedlarna.

RELATERAD INFORMATION

Nomineringsgrupper och kandidater

Här kan du söka efter nomineringsgrupper och kandidater som ställer upp i kyrkovalet 2021. Det går att söka antingen efter postnummer eller via stift, kommun eller församling.

Sök efter nomineringsgrupper och kandidater

Hitta din lokal

Sök efter din vallokal eller en förtidsröstningslokal att rösta i.

Hitta din lokal