Kyrkan möter skolan

Kyrkan vill bidra till att elever utvecklar kunskaper om olika religioner, traditioner och erbjuder kostnadsfria aktiviteter med tydlig koppling till läroplanen. Kyrkan vill vara ett komplement till skolans undervisning och finnas som en resurs till lärare och elever när det gäller frågor som t.ex. rör identitet, jämställdhet, värderingar, relationer, vänskap och mobbing.

Sidan är under uppbyggnad

Denna sida är under uppbyggnad och fylls på efterhand

Kyrkan möter skolan

kunskap i kyrkans liv och traditioner

Kyrkan vill bidra till att elever utvecklar kunskaper om olika religioner och traditioner. I Läroplanen står det bland annat att ”eleverna ska ges förutsättningarna att utveckla sin förmåga att analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa” Lgr 11- 5.14. 

Studiebesök

Ni får gärna boka ett studiebesök i kyrkan eller så kommer kyrkans personal ut till er klass. Arbetar ni med frågor som rör etik och moral, död och liv, religion, vänskap och mobbing kan ni ta del av färdiga koncept eller så skräddarsyr vi något till er. 

Krisstöd för skolan

Diakoner och präster har tystnadsplikt och erbjuder enskilda samtal för den som behöver, men kan också komma till en skola eller skolklass för att erbjuda stöd i samband med till exempel en kris eller en omskakande situation. Kontaktuppgifter till personal i Kirsebergskyrkan hittar du längst ner på sidan.

Aktiviteter med koppling till läroplanen

Här nedan hittar du aktiviteter som kyrkan erbjuder under terminen indelat i årskurser. Alla aktiviteter har en tydlig koppling till läroplanen. Ni får också en inbjudan av oss inför varje aktivitet med tider och information om hur man anmäler sig.

Kontakta personal i Kirsebergskyrkan