Konfa för särskoleelever

Går du i grundsärskola och vill konfirmera dig? Oxie kyrka välkomnar konfirmander från hela Malmö som går i särskolan.

Konfagrupp för särskoleelever

Vi jobbar utifrån varje konfirmands särskilda behov och anpassar träffarna därefter.

Därför är det viktigt att vårdnadshavare kommer på föräldramötet. På mötet tar vi in all information vi behöver för att göra din tid som konfirmand så bra som möjligt. All undervisning sker i Oxie församlingsgård. 

Du ska vara född senast 2007.

Sista anmälningsdag till gruppen 25 augusti 2021

Dag och tid

Måndagar.

Infomöte för konfirmand och vårdnadshavare 6 september kl. 18.

Konfirmation

Maj 2022 i Oxie kyrka

RELATERAD INFORMATION