Grupp med ungdomar i vita konfirmandkåpor framför Limhamns kyrkas port.

Konfirmation i Limhamns kyrka

Limhamns kyrka erbjuder såväl sommarkonfirmation 2021 som läsårskonfirmation. Läsårsgrupperna åker på en femdagars studieresa till Prag våren 2021.

Tillfälle att prata om viktiga saker med andra

Ibland känns det som om livet har fler frågor än svar. Under konfirmationstiden får du möjlighet att samtala om viktiga saker tillsammans med andra. Ordet konfirmation betyder bekräftelse. En bekräftelse på att Gud vet att du finns och tror på dig.

Sommargrupp 2021

Sommargruppen träffas de första tre veckorna på sommarlovet 2021, varav en vecka är läger, resten dagtid. Gruppen åker också på ett helgläger under våren 2021. 

Gruppen konfirmeras i juli 2021

Veckogrupper

Limhamns kyrka har grupper som träffas varje måndag, tisdag, onsdag, torsdag eller en onsdag och en söndag i månaden. 

Måndagsgruppen träffas måndagar kl. 16.30–18.30.

Tisdagsgruppen träffas tisdagar kl. 16.30–18.30.

Onsdagsgruppen träffas onsdagar kl. 17–19.

Torsdagsgruppen träffas torsdagar kl. 17–19.

Onsdag/söndagsgruppen träffas en onsdag i månaden kl. 17–20 och en söndag i månaden kl. 14–19. 

Under våren 2021 åker alla veckogrupper på en studieresa till Prag i fem dagar. 

Alla grupper konfirmeras under april och maj 2021.  

Kontaktperson konfirmation i Limhamns kyrka

Lotta Sunemark

Svenska kyrkan Malmö

Församlingspedagog, Limhamns kyrka

Konfirmandledare

Som konfirmandledare är du  konfirmerad och vill fortsätta att finnas med i konfirmandarbetet men nu som ledare. Du går en utbildning på ett år samtidigt som du är ”fadder” i en konfirmandgrupp. Som konfirmandledare är du jätteviktig och värdefull. 

Limhamns kyrka behöver dig som är ung och vill vara ledare. Det finns många som väljer att vara konfirmand i Limhamn och därför behövs du som vet vad unga tjejer och killar funderar på. Vill du veta mer kan du kontakta församlingspedagog Lotta Sunemark.

RELATERAD INFORMATION