Ungdomar på en gräsmatta i solen
Foto: shutterstock.com

Konfirmation i Husie

I Husie kan du välja mellan en torsdagsgrupp under terminstid och en sommargrupp med en veckas lägervistelse sommaren 2021.

Torsdagsgrupp 

Vi träffas och funderar över livet, relationer och Gud. Genom gemenskap, fika, samtal, musik, lek och läger får vi tid att lära känna varandra och brottas med livets stora frågor. Kom som du är!

Datum och tid

Konfirmationsgruppen börjar med ett uppstartsmöte 27 september 2020.
Därefter träffas gruppen varje torsdag kl. 16–18.30. Det är inga träffar på skolloven.

Torsdagsgruppen åker på läger helgen 20–22 november 2020 och 19–21 mars 2021.

Konfirmationen hålls 5 juni 2021.

Sommargrupp 2021

Skapa minnen för livet där du kommer andra nära genom samtal om stora frågor som relationer, meningen med livet och Gud. Sommargruppen i Husie träffas först en vecka i Husie församlingshem. Därefter lämnar gruppen vardagen för en veckas läger fullt av gemenskap. Efter lägret väntar ytterligare en vecka i Husie församlingshem innan konfirmationen.

Datum och tid

Sommargruppen börjar med ett uppstartsmöte 11 oktober 2020. Sedan träffas gruppen i juni och juli 2021. 

  • 20–24 juni Husie församlingshem
  • 27 juni–4 juli Läger
  • 7–9 juli Husie församlingshem

Konfirmationen hålls 10 juli 2021.

Efteranmälan till konfirmation 2020–2021

Vill du anmäla dig till konfirmation? Efter 15 september 2020 vänder du dig direkt till kontaktpersonen för varje grupp. Obs! Grupperna Gamingkonfirmation och konfirmation i S:t Petri kyrka är fulla och tar därför inte emot fler anmälningar.

Kontaktpersoner konfirmation i Husie

Isabel Berggren

Isabel Berggren

Svenska kyrkan Malmö

Musikpedagog, Husie kyrka och församlingshem, Södra Sallerups kyrka

Erica Lang

Erica Lang

Svenska kyrkan Malmö

Präst, Husie kyrka och församlingshem, Södra Sallerups kyrka

RELATERAD INFORMATION