En leende flicka med Downs syndrom
Foto: Denis Kuvaev / Shutterstock

Konfa för särskoleelever

Går du i grundsärskola och vill konfirmera dig? Oxie kyrka välkomnar konfirmander från hela Malmö som går i särskolan.

Konfagrupp för dig i särskolan

Går du i grundsärskolan, vill konfirmera dig och är född senast 2006? I Oxie kyrka finns en grupp just för dig. I gruppen går konfirmander som går i särskolan runt om i Malmö.

Pedagogerna jobbar utifrån dina och de andra deltagarnas särskilda behov och träffarna är anpassade därefter. Schemat läggs i samråd med dina föräldrar.

Dag och tid

Gruppen kommer att träffas på måndagar. Första träffen är 14 september kl. 17 i Oxie församlingsgård. Då är det föräldramöte. På föräldramötet bestämmer vi tillsammans schemat för året. Sista anmälningsdag är 31 augusti 2020. 

Gruppen konfirmeras 22 maj 2021.

Kontaktpersoner konfa för särskoleelever

Anna Nilsson

Anna Nilsson

Svenska kyrkan Malmö

Präst, Oxie kyrka, Glostorps kyrka

Elisabeth  Hansson

Elisabeth Hansson

Svenska kyrkan Malmö

Församlingspedagog, Ansvarig för ungdomsarbetet, Ansvarig för bok- och filmcirkel, Oxie kyrka, Glostorps kyrka

RELATERAD INFORMATION