Vitkalkad kyrka med torn med trappstensgavel ligger uppe på en kulle. Runt om finns gravstenar, gräs och grusgångar.
Foto: Gunnar Menander

Husie kyrka

Husie kyrka tillhör Husie församling. Kyrkan är en populär dop– och vigselkyrka. Här firas också gudstjänst vid kyrkliga högtider som advent, jul och påsk. Husie kyrka tillhör Husie församling. Övriga kyrkor som ingår i Husie församling är Syster Astrids kyrka, Kirsebergskyrkan och Södra Sallerups kyrka.

Gudstjänster firas, men verksamheten finns i Husie 

Det är samma personal som arbetar i Husie kyrka, Södra Sallerups kyrka, Husie församlingshem och Syster Astrids kyrka. Verksamheten är förlagd till Husie församlingshem. Här hittar du allt från öppna mötesplatser till körer, barn- och ungdomsverksamhet och diakon och präst.

Anmäl dig till digitalt nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrev från kyrkorna i Husie församling

I nyhetsbrevet hittar du aktuella händelser i de kyrkor som tillhör Husie församling det vill säga Syster Astrids kyrka i Husie församlingshem, Husie kyrka, Södra Sallerups kyrka samt Kirsebergskyrkan. Anmäl dig här så får du det digitala nyhetsbrevet en gång i månaden.

Konfirmation i Husie 2023-2024

I Husie kan du välja en torsdagsgrupp under terminstid eller en sommargrupp med en veckas lägervistelse sommaren 2024.

Konfirmandgrupper i Malmö 2022/2023

Här hittar du vilka konfirmandgrupper som startat 2022/2023. Kontakta resp. kontaktperson för gruppen om du vill veta mer eller efteranmäla dig till konfirmation i Svenska kyrkan Malmö.

Aktuellt från Husie kyrka

Vitkalkad landsortskyrka

Husie kyrkas historia

Husie kyrka ritades av C G Brunius och invigdes 1857. Den ersatte en medeltida kyrka som låg på samma plats.