en bibel
Foto: Shutterstock

Utforska kristen tro

Svenska kyrkan Malmö erbjuder olika vägar till andlig fördjupning vilket innebär en möjlighet för dig att utforska kristen tro och andlighet till exempel genom bibelsamtal, pilgrimsvandringar, retreater. Här hittar du vad som händer i Husie församlingshem och Syster Astrids kyrka under begreppet Andlig fördjupning.

Samtala om bön

Vill du dela dina tankar och erfarenheter om bön då kan du anmäla dig till en grupp som träffas på onsdagar vid sju tillfällen.  För frågor om datum/anmälan kontakta Sara Eriksson

Stilla dag 

Lördag 13 mars kl. 10-16  i Syster Astrids kyrka, Husie församlingshem
Välkommen till en reträttdag i tystnad, stillhet och bön. Vi går in i tystnaden med en bibeltext. Under dagen finns det möjlighet att måla, läsa och bara vara. Det finns tillfälle till enskilt samtal med präst. Vegetarisk lunch samt eftermiddagsfika serveras. Kostnad: 60 kr

Kirsebergskyrkan och Syster Astrids kyrka samverkar kring denna Stilla dag
Anmäl dig senast 5 mars till: maria.i.eriksson@svenskakyrkan.se , präst i Kirsebergskyrkan

Sara Eriksson

Sara Eriksson

Svenska kyrkan Malmö

Diakon, Husie kyrka och församlingshem, Södra Sallerups kyrka

RELATERAD INFORMATION

Beställ broschyren Andlig fördjupning

Framsidan på broschyren Andlig fördjupning
Foto: Svenska kyrkan Malmö

I broschyren Andlig fördjupning hittar du information om hur du kan lära dig mer om kristen tro i Malmös kyrkor. Broschyren kan hämtas i kyrkan, läsas via issuu.com eller beställas i tryckt form via kommunikation.malmo@svenskakyrkan.se

Döpas som vuxen

Foto: Magnus Aronson /Ikon
Det finns ingen åldersgräns för dop

I Sverige är det vanligast att man döps som barn, men det finns ingen åldersgräns för dop. Många döps också som unga i samband med konfirmation eller i vuxen ålder. 

En gång döpt, alltid döpt

Genom dopet blir du medlem i Svenska kyrkan. Många döps därför i samband med att de ansöker om att få bli medlemmar i kyrkan. Är du tidigare döpt i annat ett kristet samfund behövs inget nytt dop. Ett kristet dop gäller alltid. Om du vill kan du be om en ceremoni där du får bekräfta ditt dop.

Frågor kring att döpas som vuxen

För mer information om att döpas som vuxen, kontakta Svenska kyrkan Malmös växel 040-27 90 00 och be att få prata med en präst.