Årskurs 7-9

Här hittar du aktiviteter som passar elever i årskurs 7 till 9. Dina elever kan följa med på en heldag där vi gör en djupdykning i fyra olika kristna traditioner - "Ställ oss mot väggen". Du kan även boka en visning av kyrkan och ta med din klass på en guidad rundtur.

Ställ oss mot väggen
Ekumeniskt Projekt Franciscus 

Vi vill ta med er på en heldag där vi, utifrån era frågeställningar, gör en djupdykning i fyra olika kristna traditioner - Protestantism, Katolicism, Ortodoxi och Baptism. Inför denna dag kommer vi samla ihop era elevers frågor kring kristendomen och dess olika inriktningar. Vår buss hämtar er på skolan och tar er runt till fyra olika kyrkor, där ni får möjlighet att träffa en representant från varje tradition som kommer svara på era frågor och berättar mer om traditionens centrala tankegångar. Dagen avslutas i ett gemensamt samtal mellan dessa representanter.

Vem: Åk 7-9
När: 28 april och 5 Maj 2022
Var: Malmö
Hur: Heldags bussutflykt. Vi kan som max erbjuda 2 bussar á 50 personer per tillfälle. Inför dagen kommer vi skicka ut en sammanfattande introduktionsfilm på ca 15 min, där ni utifrån den kan få inspiration till era frågor. 
Varför: ”Undervisningen i religionskunskap (för åk 7-9) ska behandla centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: Protestantism, katolicismen och ortodoxi. 
Lgr 11-5.14
”Likheter och skillnader i religiösa tolkningar och praktiker mellan och inom olika religioner. Huvudinriktningar inom kristendom och andra religioner.” Lgr22

Visning av kyrka och kyrkogård

Många frågor kommer upp av att vara på ett ställe som man inte brukar vara på. Välkomna till Husie kyrka, vi kan finnas på plats och ge en rundtur och berätta om de olika symbolerna i kyrkan och ute på kyrkogården.
Kyrkan är även öppen vardagar mellan kl. 9.00-15.00, kanske vill ni flytta en lektion dit en dag? Anmäl också detta på förhand i så fall, så det inte är något annat inbokat i kyrkan.

Vem: Alla årskurser
När: HT och VT eller vardagar kl. 9.00-15.00
Var: Husie kyrka, Husie kyrkoväg 108
Varför: ”Undervisningen i religionskunskap (för åk 7-9) ska behandla riter, till exempel namngivning, konfirmation och deras funktion vid formandet av identitet och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang” Lgr 11- 5.14

Anmälan till Anna Lavin.