Bilder till fastan och påsken
Kan användas till texten: Skänk en slant till Act Svenska kyrkans hjälpinsatser. Swish 9001223
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Internationella gruppen

Internationella gruppen består av ideella och anställda med ett engagemang för svenska kyrkans internationella arbete. Här kan du läsa mer om Husies internationella grupp och om svenska kyrkans internationella arbete Act Svenska kyrkan.

Internationella gruppen i Husie

I Husie kyrka arbetar anställda och ideella gemensamt med uppdraget att bevaka internationella frågor, engagera, inspirera, informera, påverka och ansvara för insamlingsarbetet. Alla som känner engagemang för och aktivt vill stödja Act Svenska kyrkans internationella arbete är välkomna.

Vill du engagera dig ideellt och delta i den internationella gruppen kontakta Sara Eriksson, diakon i Husie.

Act Svenska kyrkan

 Act är en förkortning av Action by Churches Together och är en av världens största biståndsallianser. Alla människor har rätt till ett värdigt liv därför kämpar Act Svenska kyrkan mot fattigdom, förtryck och orättvisor. Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med lokala organisationer och kyrkor över hela världen med långsiktigt utvecklingssamarbete, påverkansarbete och katastrofinsatser. Projekten handlar om bl.a. klimat och miljö, ekonomisk rättvisa, fred, hälsa, demokrati och mänskliga rättigheter. Läs mer om Act svenska kyrkan nedan.

Internationella gruppens insamlingsarbete

Under insamlingsperioderna som är störst under advent och fastan får det internationella arbetet en självklar och tydlig plats i verksamheter och gudstjänster.Insamlingar sker med kollekt och gåvor och skänkta föremål som sedan säljs på loppis.

Försäljning genom Tradera

Under pandemin har det inte gått att genomföra några större insamlingsprojekt som t.ex den årliga vår – och julmarknaden där alla intäkter går till det internationella arbetet, därför har nu internationella gruppen börjat sälja skänkta föremål via Tradera.  Du hittar alla annonser här.

Sara Eriksson

Svenska kyrkan Malmö

Diakon, Husie kyrka och församlingshem, Södra Sallerups kyrka