Stiftelser och fonder

Svenska kyrkan i Malmö förfogar över en rad olika stiftelser och fonder från vilka du kan söka ekonomiska bidrag.

Sidan är under uppbyggnad.