Stiftelser och fonder

Svenska kyrkan i Malmö förfogar över en rad olika stiftelser och fonder från vilka du kan söka ekonomiska bidrag.

Sidan är under uppbyggnad.

Stiftelser 

Charlotte Wessmans stiftelse

Du som är folkbokförd i Malmö, är ålders- eller sjukpensionär och har en årsinkomst på högst 120 000 kr kan söka ekonomiskt stöd från Charlotte Wessmans stiftelse. Ansökan ska vara inskickad senast 30 april. Blir du beviljad pengar betalas de ut i juni.

S:t Petri samförvaltade stiftelser

Du som är folkbokförd i S:t Petri församling och har en årsinkomst under 186 000 kr kan söka ekonomiskt stöd från S:t Petri samförvaltade stiftelser. Ansökningstiderna ligger i april och oktober månad.

Länk till blankett

Fonder

Fosie kyrkas kompletterade sommargåva

Du som är folkbokförd i Fosie församling och är ålderspensionär och/eller sjuk kan söka pengar ur Fosie kyrkas kompletterade sommargåva.

Agda och Greta Letterstedts fond

Du som är folkbokförd i Fosie församling och är änka eller änkling, ålderspensionär eller en familj med barn under 18 år kan söka pengar ur Agda och Greta Letterstedts fond. 

Lunds stifts beviljade medel

Ansökan sker via samtal med diakon. Ansökningstid mars-april.