Personer samtalar kring ett bord
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Stöd i sorgen

Det finns en läkande kraft i att få dela sin sorg med andra som befinner sig i samma eller liknande situation. Svenska kyrkan Malmö anordnar regelbundet leva-vidare-grupper, det vill säga sorgegrupper, för vuxna, barn och ungdomar.

Dela tankar och känslor om sorg med andra

I en leva-vidare-grupp träffas människor som alla har förlorat en närstående. Gruppen består av mellan fem och åtta deltagare och leds av präster eller diakoner. Här kan du dela med dig av tankar och känslor till andra som är i samma situation och förstår vad det handlar om. Gruppen träffas ett bestämt antal gånger. 

Det kostar inget att vara med

Det är gratis att vara med i en leva-vidare-grupp. Verksamheten bekostas av medlemsavgifterna. 

Öppet för alla, oavsett livsåskådning 

Svenska kyrkans grupper för dig i sorg är öppna för alla, oavsett livsåskådning. Du behöver med andra ord inte vara troende eller medlem i Svenska kyrkan för att få lov att delta.

Intresseanmälan till sorgegrupp

Om du är intresserad av att vara med i en sorgegrupp ringer du 040-27 90 00. Det går också bra att fylla i formuläret nedan, så kontaktar vi dig. 

RELATERAD INFORMATION