Personer samtalar kring ett bord
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Stöd i sorgen

Det finns en läkande kraft i att få dela sin sorg med andra som befinner sig i samma eller liknande situation. Svenska kyrkan Malmö anordnar regelbundet sorgegrupper för vuxna, barn och ungdomar.

Dela tankar och känslor om sorg med andra

I en sorgegrupp träffas människor som alla har förlorat en närstående. Gruppen består av mellan fem och åtta deltagare och leds av präster och/eller diakoner. Här kan du dela med dig av tankar och känslor till andra som är i samma situation och förstår vad det handlar om. Gruppen träffas ett bestämt antal gånger. 

Det kostar inget att vara med

Svenska kyrkans grupper för dig i sorg är öppna för alla, oavsett livsåskådning. Du behöver med andra ord inte vara troende eller medlem i Svenska kyrkan för att få lov att delta.

Öppet för alla, oavsett livsåskådning 

Svenska kyrkans grupper för dig i sorg är öppna för alla, oavsett livsåskådning. Du behöver med andra ord inte vara troende eller medlem i Svenska kyrkan för att få lov att delta.

När livet tvärvänder

Att förlora en anhörig eller en vän gör att inget blir som det var förut. Livet förändras i grunden, någon saknas. När det handlar om någon som förlorat sitt liv till följd av grovt våld blir det extra svårt. Därför bjuder Svenska kyrkan Malmö in till en samtalsgrupp för dig som mist någon genom mord.

Nalle med hjärta hänger på blå vägg

Sorgegrupp - förlust av barn i samband med förlossning

I höst arrangerar Sjukhuskyrkan en sorgegrupp för föräldrar som har förlorat ett barn före, under eller efter förlossningen. Sorgegruppen passar pappor och mammor vars förlust ligger flera månader eller år tillbaka. Gruppen kommer att vara liten och startar 28 september 2022.

Intresseanmälan till sorgegrupp

Anmäl ditt intresse för att vara med i en sorgegrupp via formuläret eller kontaktpersonen här nedan eller ring växeln på 040-27 90 00.

Sorgegrupper som startar i höst

Sorgegrupp för maka/make

Plats: Limhamns kyrka
Startar löpande.
Kontaktperson: Mia Hjertquist 040-27 94 83

Sorgegrupp Suicid. Grupperna är öppna för vänner, familj, släktingar, arbetskamrater – för dig som känner att du är drabbad

Plats: S:t Petri församlingshus Läs mer!
Start 25 oktober, 7 tisdagar kl. 18-19.30
Kontaktperson: Eva Blomdell, 040-27 90 39

Sorgegrupp

Plats: S:t Andreas kyrka
Start 16 november, varannan onsdag kl. 14-15.30.
Kontaktperson: Susanna Ärlelid, 040-27 90 78

Sorgegrupper som startar i vår 2023

Sorgegrupp

Plats: S:t Pauli kyrka
Start 1 mars, onsdagar kl 17-19.30, 8 träffar. 
Kontaktperson: Elisabet Hartman, 040-27 90 59, Alexander Kepp, 040-27 90 96.

Sorgegrupp för dig som fastnat i din sorg

Plats: Södra Hoka - internatkurs 
18-21 maj (heldagar to-sö). 
Kontaktperson: Elisabet Hartman, 040-27 90 59 

 

Relaterad information

Stöd- och sorgegrupper

Många mår bra av att dela sin sorg med andra. Sjukhuskyrkan vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö erbjuder speciella stödgrupper för dig som har mist barn, förälder eller syskon. Grupperna är öppna för alla som har en anknytning till sjukhuset, oavsett tro eller livsåskådning.