Personer samtalar kring ett bord
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Stöd i sorgen

Det finns en läkande kraft i att få dela sin sorg med andra som befinner sig i samma eller liknande situation. Svenska kyrkan Malmö anordnar regelbundet leva-vidare-grupper, det vill säga sorgegrupper, för vuxna, barn och ungdomar.

Dela tankar och känslor om sorg med andra

I en leva-vidare-grupp träffas människor som alla har förlorat en närstående. Gruppen består av mellan fem och åtta deltagare och leds av präster eller diakoner. Här kan du dela med dig av tankar och känslor till andra som är i samma situation och förstår vad det handlar om. Gruppen träffas ett bestämt antal gånger. 

Det kostar inget att vara med

Det är gratis att vara med i en leva-vidare-grupp. Verksamheten bekostas av medlemsavgifterna. 

Öppet för alla, oavsett livsåskådning 

Svenska kyrkans grupper för dig i sorg är öppna för alla, oavsett livsåskådning. Du behöver med andra ord inte vara troende eller medlem i Svenska kyrkan för att få lov att delta.

Sorgegrupper hösten 2021 och våren 2022

Här kan du se de sorgegrupper som är planerat att starta framöver. Det kan blir fler datum som läggs till efterhand. 

Hösten 2021

Oxie kyrka    
Start: 16 november Dag/tid: tisdagar kl. 13-15. Kontakt: Annelie Johnsinius, 040-27 93 88

Limhamns kyrka    
Start: Löpande - grupper startar när tillräckligt många har visat intresse. Kontakt: Mia Hjertquist, 040-27 94 83.

Kyrkans Hus, Fiskehamnsgatan 3    
Start: 13 november, dag/tid: 2 x lördag-söndag, 4 heldagar. Kontakt: Elisabet Hartman, 040-27 90 59.

S:t Andreas kyrka    
Start: 24 november, dag/tid: onsdagar kl. 14-15.30. Kontakt: Aina Hagström, 040-27 90 79.

Sjukhuskyrkan
Sorgegrupp för dig som förlorat ett nyfött barn eller ett barn i magen. 
Start: Grupper startar när tillräckligt många har visat intresse. Dag/tid: 6 träffar, varannan vecka. Kontakt: Corinna Friedl, 070-339 65 67.

Våren 2022

Limhamns kyrka
Start: Löpande - grupper startar när tillräckligt många har visat intresse. Kontakt: Mia Hjertquist, 040-27 94 83.

S:t Pauli kyrka
Start: 2 mars 2022, dag/tid: onsdagar kl.17-19.30 samt torsdag 21 april samma tid, totalt 8 träffar. Kontakt: Elisabet Hartman, 040-27 90 59, Alexander Kepp 040-27 90 96.

S:t Mikaels kyrka
Start: våren 2022. Kontakt: Ilse Viebusk, 040-27 93 58.

Kyrkans hus    
Start: 26 maj 2022, dag/tid: torsdag-söndag, 4 heldagar. Kontakt: Elisabet Hartman, 040-27 90 59.

S:t Petri kyrka
Samtalsgrupp om sorg efter självmord
Sex tillfällen med start 1 mars 2022. Dag/tid: tisdagar kl. 18-19.30. Gruppen leds av diakon Eva Blomdell och sjukhuspräst Jonas Persson.

Anmäl ditt intresse för att delta i en sorgegrupp genom att ringa kontaktpersonen eller fyll i anmälningsformuläret här nedanför. Ange vilken kyrka/plats du är intresserad av.

Intresseanmälan till sorgegrupp

Om du är intresserad av att vara med i en sorgegrupp ringer du 040-27 90 00. Det går också bra att fylla i formuläret nedan, så kontaktar vi dig. 

RELATERAD INFORMATION